MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
LIFE.jpg

LIFE – program pro životní prostředí a oblast klimatu

GALILEO – globální navigační satelitní systém

GALILEO – globální navigační satelitní systém

CEF – nástroj pro propojení Evropy

Červenec 8, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3443 Soukromý sektor, Veřejný sektor

CEF – nástroj pro propojení Evropy

Program CEF (Connecting Europe Facility) umožní přípravu a realizaci projektů společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací. Projekty by měly zapadnout do plánovaných dopravních a energetických koridorů. Cílem programu je přispívat k inteligentnímu, udržitelnému růstu podporujícímu začlenění budováním moderních a vysoce výkonných transevropských sítí. To by mělo přinést zlepšení konkurenceschopnosti EU na světovém trhu a hospodářskou, sociální a územní soudržnost v rámci vnitřního trhu, a vytvořit prostředí více podporující soukromé, veřejné či veřejno-soukromé investice. Celková alokace programu CEF v programovacím období 2014-2020 činí 33,25 miliardy EUR.

V jednotlivých oblastech CEF jsou podporovány následující aktivity:

 • Doprava:
 1. Struktura: podpora investic za účelem odstranění problematických míst, důraz na méně znečišťující druhy dopravy, podporu telematiky a užití inovativních technologií.
 2. Aktivity: systém SESAR, usnadnění přístupu k dopravní infrastruktuře pro handicapované osoby, aktivity implementující dopravní infrastrukturu v uzlech klíčových sítí, studie pro přeshraniční projekty, projekty propojující nebo rozvíjející systém ERTMS na hlavních silničních a železničních koridorech. Budoucí dopravní projekty by měly zapadnout do plánovaných koridorů.
 3. Financování: 26,25 miliardy EUR.
 • Energetika:
 1. Struktura: podpora investice do transevropské infrastruktury v souladu s cíli Strategie Evropa 2020 v oblasti energetiky a klimatu.
 2. Aktivity: využití finančních nástrojů, ukončení energetické izolace, eliminace energetických zúžení a dokončení vnitřního trhu s energetikou. Uznatelné budou pouze projekty na seznamu projektů společného zájmu (tzv. PCIs) schválené Komisí dne 14. 10. 2013, který bude každé dva roky revidován.
 3. Financování: formou grantů a investičních nástrojů bude rozdělováno celkem 5,85 miliardy EUR.
 • Telekomunikace:
 1. Struktura: podpora investic do širokopásmových sítí a infrastruktury digitálních služeb.
 2. Aktivity: stavební prvky (elektronický podpis, elektronická fakturace), zavedené služby (internet pro děti, digitální knihovna Europeana) a další (portál e-justice, e-health, elektronické zakázky). V oblasti širokopásmových sítí budou podpořeny projekty společného zájmu s přeshraničním aspektem do min. výše veřejné podpory za podmínky, že nebude narušeno tržní prostředí a vytlačen soukromý investor.
 3. Financování: 1,1 miliardy EUR. Investice do širokopásmových sítí (financováno prostřednictvím dluhopisů) a digitálních služeb (financováno prostřednictvím grantů a veřejných zakázek).

Projekty musí být v souladu s požadavky v nařízení CEF a ve specifických pravidlech odvětví (tj. energetika a doprava). Mělo by se jednat o projekty ve fázi přípravy.

Návrh předkládá jeden nebo více členských států nebo, se souhlasem dotčených členských států, mezinárodní organizace, společné podniky nebo veřejné či soukromé podniky nebo subjekty zřízené v členských státech. Tyto návrhy mohou podat subjekty, které nejsou právnickými osobami podle platného vnitrostátního práva, za předpokladu, že jejich zástupci mají způsobilost činit právní úkony svým jménem a poskytují stejnou záruku ochrany finančních zájmů Unie jako právnické osoby.

Výše spolufinancování bude záležet na typu aktivity a sektoru (20-50 % nákladů pro seznam prioritních dopravních projektů).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz.

Zdroj: http://www.czelo.cz/files/CZELO-brozura-evropskych-programu-WEB.pdf.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>