MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
klávesnice

Fakta a nástrahy portálu MS2014+

forest-505856_1280

MŽP vyhlašuje první výzvy z nového OPŽP 2014–2020

opžp obrázek

Červen 30, 2015 Komentáře (0) Zobrazení : 5814 Soukromý sektor, Veřejný sektor, Životní prostředí

Připravte se na změny v OP Životní prostředí

Operační program Životní prostředí je stěžejním programem, který mohou obce využít k realizaci svých záměrů. Oproti minulému období je celková finanční alokace nižší. Z toho důvodu je program zaměřen na naléhavější problémy. To se projevuje v přísnějším bodovém hodnocení v některých prioritních osách.

Ke změnám dojde v následujících oblastech:

1) Způsobilé výdaje: Mezi způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy spadá projektová dokumentace, studie proveditelnosti, analýza rizik, energetický posudek a další podkladové studie a analýzy, zadávací dokumentace, podání žádosti včetně vyplnění v IS KP 2014 + či výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a nově také samotné řízení projektu.
2) Nezpůsobilé výdaje: Nezpůsobilým výdajem je rozpočtová rezerva.
3) Stanovisko kraje: U většiny prioritních os nebude potřeba dokládat stanovisko kraje (kromě prioritní osy 3). Vždy však bude záležet ještě na konkrétní výzvě.
4) Stanovisko ČIŽP: U projektů nebude plošně vyžadováno stanovisko České inspekce životního prostředí. Ministerstvo si jej však může vyžádat individuálně.
5) Projektová dokumentace: Projektová dokumentace jako příloha k žádosti musí být na úrovni pro stavební povolení.
6) Finanční nástroje: Kombinace finančního nástroje a dotace by měla být využita na projekty zaměřené na jiné než komunální odpady, svozovou techniku a zateplení veřejných budov.
7) Zateplení budovy: Pokud bude realizován projekt vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci projektu navržen systém větrání.

Dále budou postupně zveřejňovány vzory příloh, které jsou nedílnou součástí žádosti o podporu. Konkrétně se bude jednat o vzor kumulativního rozpočtu, energetického posudku či analýzy potenciálu odpadů.
Mimo to ještě neustále probíhají diskuse o podobě využívání finančních nástrojů. Výzvy, v rámci kterých by měla být podpora poskytována tímto způsobem, budou vyhlašovány samostatně. Dle předběžných informací by se tak mělo stát v polovině roku 2016.
V návaznosti na výše uvedené změny je důležité projekt pečlivě připravit na konkrétní výzvu a obecná kritéria přijatelnosti.

Chcete se dozvědět více o novinkách z operačního programu Životní prostředí 2014-2020? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Alžběta Klimešová, @: alzbeta.klimesova@cyrrusadvisory.cz, T: + 420 538 705 750.

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>