MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_147596915

Jaké projekty budou podporovány v oblasti přírody a krajiny?

bale-191199_1280

Harmonogram výzev Programu rozvoje venkova pro roky 2015-2017 zveřejněn

shutterstock_154398065.jpg

Září 30, 2015 Komentáře (0) Zobrazení : 3640 Integrovaný regionální OP, Veřejný sektor

Podpora aktivit vedoucích k úplnému elektronickému podání

Dne 9. září 2015 byla MPSV vyhlášena výzva na podporu optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě. Cílem je posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování, snížení administrativní zátěže, profesionalizace veřejné správy prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Mezi oprávněné žadatele patří organizační složky státu včetně služebních úřadů podle zákona o státní službě č. 234/2014 SB. a příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu. Mezi partnery projektu mohou patřit obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, asociace a sdružení obcí a krajů, veřejné výzkumné instituce i vysoké školy. Detailnější informace o výzvě naleznete zde.

Pokud bychom se zaměřili na oblast rozvoje lidských zdrojů, tak lze připravované projekty zaměřit na zavádění moderních metod řízení, jako je např.:
• rozvoj analytických, metodických a evaluačních dokumentů a interních aktů řízení,
• rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů řízení lidských zdrojů,
• vzdělávací aktivity,
• personální a procesní audity, nepokryté národními aktivitami.

Výzva nabízí také zajímavou novinku – Zavádění komplexního systému age managementu, který zohledňuje věk pracovníků a přináší nástroje na podporu pracovní schopnosti. Demografické stárnutí klade požadavky na zaměstnavatele, aby zvládli řízení s ohledem na věk svých pracovníků a na udržení a efektivní zapojení starších pracovníků. Požadavky jsou však kladeny i na jednotlivé pracovníky zejména v souvislosti s prodlužujícím se věkem odchodu do důchodu. Do popředí se tedy dostávají otázky spojené s jednotlivými faktory pracovní schopnosti a možnostmi jejího udržení a podpory do vyššího věku.

V rámci využití konceptu age managementu lze využít vstupního auditu, který identifikuje slabá místa v organizaci a připraví plán zavádění jednotlivých opatření, včetně vzdělávacích aktivit pro vedoucí pracovníky i pro zaměstnance, doprovázené poradenstvím i pravidelným monitoringem. Daná opatření age managementu pro organizaci vychází z doporučení vstupního auditu, které může být doplněno měřením pracovní schopnosti, jehož výsledky identifikují problémové oblasti, na které je potřeba se zaměřit. Konkrétní opatření pak mohou směřovat do oblasti podpory zdraví pracovníků, udržení a rozvoje kompetencí podporou vzdělávacích aktivit, na podporu faktorů, které napomáhají ke spokojenosti při práci nebo na podporu ergonomických opatření.

Chcete se dozvědět více o dotacích z Integrovaného regionální operačního programu? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Alžběta Klimešová, T: 538 705 750; @: alzbeta.klimesova@cyrrusadvisory.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>