MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Park

Zajímavé příležitosti v oblasti životního prostředí ve II. kvartálu...

shutterstock_153715355.jpg

Plánované výzvy na prevenci vzniku a zpracování odpadů

shutterstock_88756531.jpg

Duben 28, 2016 Komentáře (2) Zobrazení : 5145 Veřejný sektor, Životní prostředí

Představujeme dotační příležitosti z Národního programu Životní prostředí

Národní program Životní prostředí (NPŽP) je obdobně jako OP Životní prostředí spravován Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Mnozí z vás, zejména představitelé obcí jej znají, pro některé může být novinkou. V tomto čísle Dotačních novin Vám jej stručně představíme a přiblížíme Vám aktuální dotační možnosti. V dalších vydáních se pak budeme podrobněji věnovat jednotlivým oblastem podpory a připravovaným výzvám.

Program NPŽP je koncipován jako alternativa či doplněk k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám.

Program je rozdělen do šesti prioritních oblastí:

  1. Prioritní oblast: Voda
  2. Prioritní oblast: Ovzduší
  3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
  4. Prioritní oblast: Příroda a krajina
  5. Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích
  6. Prioritní oblast: Environmentální prevence
  7. Prioritní oblast: Spolufinancování Operačního programu životní prostředí

Podmínky dotace

Podmínky dotace se liší vždy dle jednotlivé konkrétní výzvy. Ve výzvě se vždy rovněž dozvíte maximální míru dotace a také kdo je způsobilým žadatelem. Obecně lez říci, že tento program je spíše zaměřen na veřejnoprávní a neziskové subjekty, není to však pravidlem. Míra dotace se v závislosti na druhu podpory – nejčastěji veřejná podpora a podpora malého rozsahu de minimis – pohybuje od 25 % do 80 %.

Vzhledem k tomu, že Národní program ŽP je doplňkovým programem jeho staršího a většího sourozence OP Životní prostředí, je nutné přiznat, že alokace jsou oproti OPŽP menší.

Program je určen zejména žadatelům, kteří nejsou schopni dosáhnout na dotaci z OPŽP, dále podporuje aktivity, které nejsou v OPŽP zahrnuty a v neposlední řadě umožňuje kofinancování projektů z OP Životní prostředí. V rámci prioritní oblasti 7 je poskytována podpora formou půjčky z prostředků SFŽP na kofinancování projektů zaměřených na snižování spotřeby energie veřejných budov a nákladných vodohospodářských projektů OPŽP a to v návaznosti na snížení míry podpory, ke kterému u těchto dvou oblastí došlo. Půjčka je úročena 1 % a její splatnost je maximálně 10 let.

Aktuální možnosti pro žadatele v Národním programu Životní prostředí

současnosti je možné žádat v rámci výzvy č. 3/2016 na Chytré hospodaření s vodou. Oprávněnými příjemci dotací jsou malé obce nebo části obcí do 500 obyvatel. Obce musejí předložit projekty vedoucí ke snížení množství vypouštěného znečištění z komunálních zdrojů do povrchových i podzemních vod a ke zvýšení využití srážkových vod jako vod užitkových.

Aktuální výzva je dvoukolová. V prvním kole je třeba předložit projektový námět, který posoudí komise složená ze zástupců MŽP, SFŽP ČR, veřejnoprávních organizací a nezávislých expertů. Obce, jejichž projektový námět bude doporučen k podpoře, pak podají žádost o poskytnutí dotace ve druhém kole výzvy, které proběhne v termínu od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2015. Míra dotace až 80 %, maximální výše podpory na jeden projekt pak 5 mil. Kč.

Aktuálně je rovněž otevřena výzva v oblasti Nízkoemisních zón. Cílem je zajistit dotaci pro vytvoření studie proveditelnosti, díky níž budou mít města a obce k dispozici všechny podklady k možnému vyhlášení nízkoemisní zóny (NEZ) v dané obci. Výsledkem této analýzy bude představa o množství vozidel, kterých se budou týkat nastavená pravidla, návrh optimalizace dopravní infrastruktury dané obce i dalších dopravních opatření, dále analýza kvality ovzduší ve městě včetně zhodnocení efektu po zavedení nízkoemisní zóny. še podpory na jeden projekt činí od 100 tisíc do 1 mil. Kč. Maximální výše dotace je 80 % z celkových způsobilých výdajů. Příjem žádostí bude probíhat do 30. 11. 2016. 

Podle předběžných zpráv by měla být během května zveřejněna výzva pro obce na Odstranění a rekultivace nepovolených „černých skládek“ a řešení starých ekologických zátěží. Cílem výzvy by měla být podpora samosprávných územních celků v případě nelegálních skladů odpadů a havarijních stavů, kdy existuje relevantní předpoklad, že odpovědný subjekt nebude dobrovolně realizovat stanovené nápravné opatření (např. nemá prostředky, je v konkurzu, není známý aj.) a situace je zvýšeným rizikem ohrožení životního prostředí či zdraví obyvatel. Přesné podmínky budou dány výzvou, předpokládáme, že míra dotace bude maximálně 80 %.

Pro více informací a pomoc se zpracováním Vašich projektů mě neváhejte kontaktovat.

Redakce Dotačních novin

Mgr. Jana Valová, garant OP Životní prostředí, T: 734 622 343, @:  jana.valova@cyrrusadvisory.cz.

Tags: , , , ,

2 odpovědi na článek Představujeme dotační příležitosti z Národního programu Životní prostředí

  1. Josef Járos napsal:

    K mému pozemku bych chtěl přikoupit zanedbané pozemky nevhodné na zemědělskou výrobu a obhospodařování mým záměrem je tam vybudovat záchytné rybníky a oboru pro daňky,kozy a ovce,mám u statku větší plochu a mám problém s usušeným senem není o něj zájem,proto zde mít malý chov a ryby, by jednak zadržel vodu ,na moravském pomezí a vodu tu néni,a to je jí třeba na bio zeleninu dost,mám 9 tisíc nádrže a je to málo.Prosím o info Járos

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>