MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační-noviny

Dotační noviny pro soukromý sektor 5/2024

Dotační-novin

Dotační noviny pro veřejný sektor 6/2024

článek (14)

Červen 24, 2024 Komentáře (0) Zobrazení : 480 Dotační Noviny, Veřejný sektor, Životní prostředí

Dotace na energetické úspory veřejných budov

Národní program Životní prostředí vyhlásil výzvu v oblasti energetických úspor veřejných budov. Je možné žádat jak na snížení jejich energetické náročnosti, tak i zlepšení kvality vnitřního prostředí. Zároveň je možné podpořit i výstavbu či rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro tyto budovy.

Konkrétní podporované aktivity jsou následující:

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí.
 • Systémy využívající odpadní teplo.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy.
 • Modernizace vnitřního osvětlení.
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např. zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
 • Rekonstrukce předávacích stanic tepla.
 • Rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.
 • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
 • Výměna či nová instalace vnějších nebo meziokenních stínících prvků.
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, kondenzační kotel na zemní plyn, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů, včetně bateriového uložiště
 • Rekonstrukce či výměna stávajícího OZE za OZE.

Výše dotace je odvislá od úspory primární neobnovitelné energie a od dalších parametrů. První variantou podpory je tzv. renovace typu A1. Jedna ze zásadních podmínek u tohoto typu je, že úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů musí být vyšší než 30 %. Pro tyto parametry je jednotková dotace stanovena na 11 000 Kč/GJ úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů. Maximální výše celkové podpory v případě daného typu renovace A1  je 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

Pokud projekt energetických úspor splňuje ještě přísnější parametry, než renovace typu A1, tak je možné žádat o vyšší podporu skrze renovace typu A2. Zde je potřeba již mít úsporu primární neobnovitelné energie vyšší než 40 %. Zároveň s tím se zvyšuje i dotace. Konkrétně je možné získat 13 500 Kč/GJ ušetření primární energie z neobnovitelných zdrojů. Zároveň se navyšuje i maximální procentuální dotace na 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Zahájení příjmu žádostí započne 1. 7. 2024 v 10 hodin. Ukončení příjmu žádostí je plánováno na 31. 10. 2024 do 14 hodin. Výzva stanovuje podmínku ukončení realizace projektu nejpozději do 15. 6. 2026.

Máte projekt v oblasti energetických úspor? Neváhejte ho s námi zkonzultovat. Rádi Vám bezplatně prověříme dotační možnosti.

Redakce Dotačních novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

Tags: , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>