MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Úspory energie

Výzva Úspory energie je zpět

Dotační noviny_SS

Dotační noviny pro soukromý sektor 08/2022

Aplikace OPTAK

Srpen 29, 2022 Komentáře (0) Zobrazení : 1143 Soukromý sektor, Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dotace na výzkum a vývoj nových produktů, technologií či služeb

Po vyhlášení plánovaných výzev v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) jsme se rozhodli vydat sérii článků, kde se v kostce dozvíte vše důležité, co byste o nových výzvách měli vědět. Tentokrát pokračujeme výzvou Aplikace. Poohlédněte se s námi za předchozími výzvami Aplikace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a zjistěte, co nás čeká nyní a jak může vaše společnost akcelerovat pomocí průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Jak je u výzev Aplikace již známo, jejich cílem je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj a zavedení nových a zdokonalených výrobků, materiálů, technologií nebo služeb na globální trh. Dotaci může získat jakýkoliv podnik (ať už se jedná o malý, střední nebo velký) a výzkumná organizace. Pouze je potřeba si dát pozor, že velký podnik s počtem zaměstnanců vyšším než 3 000 může žádat pouze za podmínky, že projekt bude realizovat v tzv. účinné spolupráci s partnerem. Další z podmínek je, že realizační tým musí na nových inovativních řešeních pracovat mimo hlavní město Prahu (sídlo v Praze je ale možné). Ve výzvě jsou podporována téměř všechna odvětví, kromě rybolovu a akvakultury, činností okolo tabáku a tabákových výrobků, lesnictví, rostlinné a živočišné výroby a myslivosti. Nejčastějšími žadateli jsou výrobní podniky a společnosti zabývající se vývojem software.

Obdobně jako tomu bylo i dříve, výzvou je možné podpořit:

  • Provozní náklady výzkumu a vývoje – náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů z dlouhodobého majetku, který budete během realizace využívat.
  • Osobní náklady – náklady na mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu.
  • Náklady spojené se smluvním výzkumem – zkoušky, testování, patenty pořízené v rámci licence, ověřování prototypů ad.
  • Náklady spojené s poradenskými službami VaV – externě nakupované služby poradců, expertů, znalců, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu s příjemcem podpory.
  • Náklady na materiál a komponenty – výdaje na materiál pro účely vytvoření modelů a simulací, na kterých lze ověřovat a demonstrovat dosahované výsledky výzkumu a vývoje, materiál a komponenty pro stavbu finálních prototypů.
  • Ostatní provozní náklady – pronájem softwaru nebo pronájem výpočetního výkonu (za předpokladu, že jsou nezbytné k realizaci VaV).
  • Ostatní režie – mohou tvořit maximálně 15 % výdajů na mzdy a pojistné a spadají sem například mzdy pracovníků, kteří se podílejí na projektu jako projektový manažer, koordinátor projektu účetní ad., náklady na energie, kancelářské potřeby aj.

Zatímco v předchozích výzvách bylo možné do způsobilých výdajů zařadit také drobný majetek jako např. počítače, notebooky, tiskárny, telefony apod., v rámci této výzvy to již možné není (pokud se nejedná o součást prototypu). V rámci rozpočtové položky Mzdy a pojistné je za maximální limit považována měsíční hrubá mzda pracovníka přepočtená k úvazku 1,0 do úrovně 9. decilu dle Informačního systému průměrných výdělků ze mzdové či platové sféry ČR; současně nesmí mzda přesáhnout hodnotu 120 000 Kč (dříve 100 000 Kč).

Míra podpory zůstává stejná a stanovuje se na základě velikosti podniku, typu aktivit (výzkum/vývoj) a toho, zda projekt zahrnuje účinnou spolupráci nebo nikoliv.

Míra podpory bez účinné spolupráce s partnerem:

Malý podnik Střední podnik Malá společnost se střední tržní kapitalizací; společnost se střední tržní kapitalizací
Průmyslový výzkum 70 % 60 % 50 %
Experimentální vývoj 45 % 35 % 25 %

 

Míra podpory v případě účinné spolupráce s partnerem:

  Malý podnik Střední podnik Velký podnik
Průmyslový výzkum 80 % 75 % 65 %
Experimentální vývoj 60 % 50 % 40 %

 

Celkové způsobilé výdaje za průmyslový výzkum mohou dosahovat max. 30 % z celkových způsobilých výdajů (dříve 50 %). Dobrou zprávou ale je, že již není omezena maximální míra podpory za celý projekt (dříve omezena na 70 % a způsobovala potíže především podnikům, které realizovaly projekt s výzkumnými organizacemi).

Změny zaznamenala také výše dotace. Zatímco v předchozí výzvě byla maximální výše dotace stanovena dle toho, zda bude projekt realizován včetně nebo bez účinné spolupráce, nyní je maximální výše dotace 125 mil. Kč (pro oba případy stejná). Minimální výše dotace je 2 mil. Kč.

Žádosti o podporu je možné podávat od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023.

Pokud stále tápete například v propočtech míry podpory nebo si nevíte rady s nastavením projektu, jsme tu pro vás. Vše s vámi zkonzultujeme a pomůžeme připravit tak, aby váš projekt měl ty nejlepší šance na úspěch.

Redakce Dotačních novin, T: 538 705 772, @: karolina.heinlova@dotacni.info

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>