MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_107814275.jpg

Státní podpora sportu – Program 133510

shutterstock_142103407.jpg

Podpora výstavby podporovaných bytů z ministerstva pro místní rozvoj

17_larix-lamako

Prosinec 23, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 5647 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Program rozvoje venkova vyhlašuje 22. kolo příjmů žádostí!

V Programu rozvoje venkova 2007-2013 bylo vyhlášeno poslední 22. kolo sběru žádostí v rámci starého programového období. Příjem žádostí bude probíhat od 26.1.2015 do 9.2.2015. Otevřeny budou podopatření: I. 1.1.1 Modernizace zemědělských podniků s alokací 700 mil. Kč, I. 1.2.1 Lesnická technika s alokací 100 mil. Kč a I. 1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům s alokací 200 mil. Kč.

I. 1.1.1 Podopatření Modernizace zemědělských podniků

Dotace je zaměřena na investice do zemědělských mobilních strojů, do technologií v živočišné a roslinné výrobě a do protikroupových systémů a nosných konstrukcí v chmelnicích. Přesný výčet podporovaných aktivit naleznete zde.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě.
 • Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělských prvovýrobci
 • Mladý začínající zemědělský podnikatel (osoba nedosáhla věku 40 let a datum evidování jako zem. podnikatel není starší 16-ti měsíců od registrace žádosti.

Výše podpory:

 • Maximální výše dotace je: 60 % výdajů projektu pro mladé začínající zemědělce ve znevýhodněných oblastech, 50 % pro mladé začínající zemědělce ve jiných než zvýhodněných oblastech, 50 % pro ostatní zemědělce v znevýhodněných oblastech a 40 % pro ostatní zemědělce v jiných než znevýhodněných oblastech. Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí od 200.000 Kč do 15 mil. Kč.

I. 1.2.1 Podopatření Lesnická technika

Dotace je zaměřena na pořízení strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů. Stroje a zařízení na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi. (Tzn. Speciální lesnické traktory, harvestor pro výchovnou těžbu, vyvážecí traktory (forwardery), lanovky a lanové systémy, štěpkovače a drtiče – dřeva, klestu, dřevního odpadu, pouze však jako adaptéry UKT atd.)

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou.
 • Obec nebo její svazky obcí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich svazků.

Výše podpory:

 • Maximální výše dotace je: 50 % výdajů ze kterých je stanovena dotace. Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 Kč na projekt.

I. 1.3.1 Podopatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Dotace na hmotné i nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny. (Tzn. Manipulační technika do výroby, skladů, obalů a surovin, skladů výrobků, klimatizace a chlazení do výrobních prostor a skladů, technologie na zpracování masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků a zpracování ovoce a zeleniny a mnoho dalších…)

Příjemci podpory:

 • Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku.
 • Výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku.
 • Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku.

Výše podpory:

 • Maximální výše dotace je 50 % z celkových způsobilých nákladů. Minimální výše podpory činí 100 tis. Kč a maximální výše dotace je 30 mil. Kč.

Chcete se dozvědět více o aktuálně otevřené výzvách z Programu rozvoje venkova – Modernizace zemědělských podniků, Lesnická technika a Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům nebo se zeptat na další dotační možnosti pro soukromý či veřejný sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Kateřina Čočková, @: katerina.cockova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 538 705 778

Zdroj

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>