MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační-novin

Dotační noviny pro veřejný sektor 2/2024

Dotační-novin

Dotační noviny pro veřejný sektor 3/2024

Dotační.info

Duben 3, 2024 Komentáře (0) Zobrazení : 412 Dotační Noviny, Veřejný sektor

Vyhlášeny výzvy na oblast sociálního bydlení

Před nedávnou dobou byly vyhlášeny výzvy na oblast sociálního bydlení. Oprávněným žadatelem jsou subjekty z  veřejného sektoru (obce, kraje a jimi zřizované nebo zakládané organizace či PO OSS)  a dále církve a církevní organizace. Rovněž může být žadatelem spolek, který minimálně 5 let před podáním žádosti nepřetržitě poskytoval sociální bydlení či realizoval projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost.

Co se týče způsobilých výdajů, tak je možné získat podporu na následující aktivity:

  • Nákup domů, bytů a pozemků pro vznik sociálních bytů.
  • Výstavba či rekonstrukce stávajícího objektu pro vznik sociálního bydlení.
  • Rekonstrukce bytu pro vznik sociálního bytu.
  • Další prostory spojené s chodem bytového domu (technické místnosti, kotelny, výtahy, chodby apod.).
  • Zeleň v okolí budov a na budovách – zelené střechy apod.
  • Demolici původního objektu v místě realizace projektu.
  • Pořízení základního vybavení do kuchyně, koupelny a nákup základního nábytku.

Co se týče cílové skupiny, tak zde došlo k určitému změkčení pravidel. Kromě typických osob pro sociální bydlení – např. osoby v azylovém domě, osoby po opuštění dětské instituce, migrující pracovníci, osoby bez přístřeší, osoby žijící v přelidněných bytech, národnostní skupiny či migranti je zde cílovou skupinou i osoba, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu ve vyhovujícím bydlení. Zároveň tato osoba nevlastní či nemá ani ve spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, právo stavby, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely, který lze využít k trvalému bydlení a zároveň průměrný čistý měsíční příjem domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 6. příjmový decil.

Pokud v domácnosti žije více členů, tak se metodika maximálního příjmu vypočítává tak, že přiřazuje váhu všem členům domácnosti (a poté je sečte, aby se dospělo k ekvivalentní velikosti domácnosti): 1,0 první dospělé osobě; 0,5 druhé a každé další osobě starší 14 let; 0,3 každému dítěti mladšímu 14 let. Tyto osoby nesmějí mít ve vlastnictví ani spoluvlastnictví dům či byt ani chatu a nemají v dané chvíli uzavřenou jinou smlouvu ve vyhovujícím bydlení.

Aby nedošlo k výstavbě výrazně malých bytů, či výstavbě v místě bez základních služeb, tak musí být v dostupné vzdálenosti MŠ a ZŠ či služby lékaře nebo sociálního pracovníka, obchodu se základními potravinami. Byty musí být bezbariérově přístupné. Zároveň podlahová plocha jednotlivých obytných místností nesmí být menší než 8 m². Pokud byt tvoří jedna samostatná obytná místnosti, tak musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m² .

Limity platí i v oblasti nájemného – nájemné je buď regulované v aktuální výši 84,7 Kč/m² nebo případně 50 % tržního nájemného v dané lokalitě. Doba udržitelnosti projektu je 20 let Nájemní smlouva může být uzavřena na 1-5 let. Přezkoumání podmínek příjmu se uplatní pouze při konci nájemní smlouvy před uzavřením případného prodloužení

Co se týká výše dotace, tak ta se odvíjí od místa realizace projektu. Zde je potřeba říci, že existují celkem čtyři vyhlášené výzvy, které se liší podle typu regionů či oblastí. Konkrétně jde o výzvu pro území méně rozvinutých regionů, dále pak o výzvu pro oblast přechodových regionů. Třetí výzva se následně zaměřuje pouze na hospodářsky a sociálně ohrožená území v přechodových regionech a poslední čtvrtá poté následně na hospodářsky a sociálně ohrožená území v méně rozvinutých regionech. Zjednodušeně je tedy možné říci, že zde existují dvě výzvy pro každou kategorii regionů (tj. jak méně rozvinutého regionu, tak i přechodového), akorát se liší v tom, že jedna z nich je omezena pouze na hospodářsky a sociálně ohrožená území v daném regionu, a druhá na ostatní oblasti v regionu.

Podle dané výzvy se následně liší i výše dotace. Na území méně rozvinutých regionů je možné uvažovat o dotaci ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů. V případě sociálních bytů na území přechodových regionů je dotace 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Pro projekty realizované na hospodářsky a sociálně ohrožených území obou typů regionů je dotace sjednocena na 85 % z celkových způsobilých výdajů.  Výše uvedené limity platí pro obce či kraje. V případě spolků (nestátní neziskových organizací) je následně dotace o 10 % vyšší.

Minimální výše dotace je 500 000 Kč, maximální poté 90 mil. Kč. Celkově ale platí, že způsobilé výdaje propočtené na jeden m² podlahové plochy sociálního bytu nesmí překročit 68 000 Kč.

Máte projekt v oblasti sociálního bydlení? Rádi Vám jej zkonzultujeme.

Redakce Dotačních novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

Tags: , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>