MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_154801073

Dotace na Energetické úspory u veřejných budov

shutterstock_88756531.jpg

Představujeme dotační příležitosti z Národního programu Životní prostředí

Park

Březen 31, 2016 Komentáře (0) Zobrazení : 2953 Životní prostředí

Zajímavé příležitosti v oblasti životního prostředí ve II. kvartálu 2016

V uplynulých dnech došlo k aktualizaci harmonogramu plánovaných výzev Operačního programu životní prostředí na rok 2016. Vybrali jsme pro Vás výzvy, které jsou či budou vyhlášeny v II. kvartálu tohoto roku a mohou být zajímavé právě pro veřejný sektor.

Co je podle nás právě teď v OPŽP nejzajímavější:

1. Do 15. 4. je stále možno podávat žádosti o dotaci na zateplení a další opatření vedoucí k úspoře energie u veřejných budov. Výše dotace je 40%, avšak nabízí se skvělá příležitost dofinancovat projekt do výše 100% způsobilých nákladů zvýhodněným úvěrem z 8. výzvy Národního programu Životní prostředí. Půjčka ze SFŽP je splatná 10 let s fixním úrokem 1%.

2. Ekologické zátěže, které léta nikdo neřešil, často i na pozemcích nebo v areálech bez majitele. To je aktuálně jedna z priorit MŽP. Žádosti mohou podávat zájemci z řad subjektů zajišťujících sanaci zátěží, majitelé či správci těchto areálů pokud prokáží, že nejsou původci kontaminace, ale i obce, církve nebo obecně prospěšné společnosti. V rámci výzvy je možné zafinancovat realizaci průzkumných a doprůzkumných prací, zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit a sanaci nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy. Příjem žádostí probíhá od 1. dubna do 30. června 2016. Připraveno je pro vás celkem 600 milionů Kč. Výše dotace je max. 85 %.

3. V rámci připravovaných výzev je určitě zajímavá podpora v rámci PO 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní.

Aktivita je zaměřena na odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami -eutrofizaci vod. Podle dostupných informací by měly být podporovány zejména záchytné nádrže na jednotných kanalizacích a výdaje na dodávku a instalaci technologií na odstraňování fosforu u stávající ČOV plnící limity platného povolení k vypouštění odpadních vod. Případné omezení aktivit bude upřesněno ve výzvě.

Výše dotace je max. 85%. U vodohospodářských projektů vytvářejících příjmy, budou způsobilé výdaje určeny odečtením příjmů projektu metodou výpočtu flat rate (jednorázovým snížením způsobilých výdajů paušální sazbou 25 %) nebo metodou výpočtu finanční mezery. Předpokládané vyhlášení výzvy je 15. 6. 2016, příjem žádostí pak bude probíhat od 11. 7. 2016 do 12. 9. 2016

4. Více než půl miliardy pro ochranu přírody a krajiny je aktuálně připraveno pro 4 výzvy, zveřejněné v uplynulých dnech. Cílem těchto opatření je posílení biodiverzity, zprůchodnění migračních bariér pro živočichy (např. rybochody), revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Na výše uvedené záměry můžete získat až 85% dotaci. U projektů zaměřených na realizaci sídelní zeleně je podpora snížena na 60%.

Z našich zkušeností je pro obce velmi zajímavá výzva zaměřená na Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Financovat můžete své plány, zaměřené na zakládání či obnovu prvků sídelní zeleně -parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů a doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru. Jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně můžete zahrnout vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.

Příjem žádostí je u výše zmíněných oblastí otevřen od 30. 3. 2016 a končí 30. 5. 2016. U projektů zaměřených na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy začne příjem žádostí 8. 4. 2016 a žadatelé budou moci projekty podávat až do 30. 6. 2016. 

Pro více informací a pomoc se zpracováním Vašich projektů mě neváhejte kontaktovat. Redakce Dotačních novin, Jana Valová, garant OP Životní prostředí, T: 734 622 343, @:  jana.valova@cyrrusadvisory.cz.

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>