MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
EIC Work Programme 2021

EIC Work Programme 2021

law-and-order-6311493_960_720

Evidence skutečných majitelů – změny od června 2021

IROP dotace školství

Červen 9, 2021 Komentáře (8) Zobrazení : 5951 Integrovaný regionální OP, Soukromý sektor, Veřejný sektor, Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dotace IROP na MŠ, ZŠ a další vzdělávání v období 2021–2027

Návrh Integrovaného regionálního operačního programu ze strany ČR byl již poslán na připomínky do institucí EU. V tuto chvíli se sice ještě nejedná o konečnou verzi, ale již se blíží do své finální podoby. Proto vám rádi poskytneme aktuální informace o tom, co se bude v IROPu za oblast školství v následujících letech měnit, a co zůstane pravděpodobně stejné.

Dotace na navýšení kapacity či modernizaci škol či školek

Návrh programu očekává podporu na navýšení kapacit MŠ např. formou přístavby tak, jak tomu bylo i v předchozím období 2014–2020. Na druhou stranu pravděpodobně nebudou v této oblasti podpořené školky na území celé ČR, ale pouze na územích, kde byla identifikována nedostatečná kapacita MŠ.

Dále bude možné získat dotaci na rekonstrukci mateřských škol v návaznosti na řešení aktuálních problémů s dodržováním hygienických standardů. Většinou se bude jednat o stavební úpravy školek, které v současné době plní pouze „na výjimku“ některé z požadavků hygienické stanice tak, aby po realizaci projektu došlo ke splnění všech standardů.

Konkrétně bude podpora směřována projektům na rekonstrukci sociálního zázemí, změny vnitřního uspořádání MŠ, usnadnění poskytování péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami apod. Jedná se i o variantě, že by se mohlo i u těchto projektů podpořit navýšení kapacit, i když by se školka nacházela v regionu, ve kterém nebyla identifikována nedostatečná kapacita MŠ. Zatím však o této věci definitivně rozhodnuto není (informace ke konci května 2021).

Podpora na rekonstrukci učeben ZŠ a SŠ včetně vzdělávacího zázemí

Důraz bude podle návrhu programu kladen především na budování odborných učeben v ZŠ a SŠ. Mezi další podporované projekty bude patřit i zlepšení konektivity škol či rekonstrukce zázemí pro školní družiny a školní kluby. V rámci vedlejších aktivit bude možné zafinancovat např. budování kabinetů pro učitele, rekonstrukci školních poradenských pracovišť či zlepšení venkovních i vnitřních prostor školy pro komunitní aktivity (např. prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti). Rovněž budou podporováni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami formou dotací na zřízení klidových zón či reedukačních učeben.

Dále se na podporu můžou těšit i střediska volného času a domy dětí a mládeže, které budou moci z dotace vybudovat či zrekonstruovat odborné prostory ve vazbě na polytechnické vzdělávání, cizí jazyky či IT.

Školská poradenská zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona

V rámci této oblasti bude dotováno vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb pedagogicko-psychologických poraden či pedagogických center. O podporu můžou usilovat i projekty v oblasti sociálního začlenění žáků, např. dílny pro ergoterapii či cvičné byty. Dále bude možné dotaci získat i na vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování preventivně-výchovné péče dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.

Výše podpory a termín prvních výzev

V případě výše podpory budou regiony rozdělené dle svojí ekonomické vyspělosti do třech kategorií. Více rozvinuté regiony, přechodové regiony a méně rozvinuté regiony. I když se obecně míra dotace u těchto třech regionů liší, tak dobrou zprávou je skutečnost, že dle návrhu by měl stát u oblasti vzdělávání poskytnout příspěvek tak, aby celková dotace pro žadatele zůstala na úrovni 90 %.

První výzvy je možné očekávat na konci roku 2021, či na začátku roku 2022. Změny v nastavení programu v rámci procesu schvalování sledujeme a  po zveřejnění definitivní podoby programového dokumentu IROPu se k oblasti školství znovu vrátíme, neváhejte tedy sledovat tyto stránky, či nás rovnou kontaktovat pro více informací.

Máte již nyní připraven projekt v oblasti vzdělávání? Neváhejte ho s námi dopředu konzultovat pro zvýšení šance na zisk dotace.

Redakce Dotačních novin, T: 777 481 926, @: info@dotacni.info

Tags: , , ,

8 odpovědi na článek Dotace IROP na MŠ, ZŠ a další vzdělávání v období 2021–2027

 1. Denisa Budínská napsal:

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda se dotace budou týkat i dětských skupin, nebo pouze jen MŠ?
  Děkuji Budínská

 2. Helena Mičková napsal:

  Dobrý den, zdvořile bych se Vás zeptala, zda navýšením kapacit v MŠ, je myšleno i pořízení nemovitosti a zda žadatelem musí být jen právnická osoba zapsaná v Rejstříku škol či postačí pouze právnická osoba.
  Děkuji Mičková

  • Mgr. Lucie Tomčíková napsal:

   Dobrý den,
   ano, pokud pořízením nemovitosti dojde k navýšení kapacity daného zařízení, tak jde o způsobilý výdaj. Žadatel musí být zapsán v Rejstříku škol, jednou z povinných příloh je i výpis z Rejstříku před a po realizaci, aby bylo prokázáno navýšení kapacity.
   S pozdravem, LT

 3. Petr napsal:

  Dobrý den, jsme obec ve zlínském kraji a uvažuje se o dotaci na rozšíření kapacity stávající MŠ. V sousední obci (1 km) je převis kapacity MŠ (jedna ze dvou tříd je uzavřena z důvodů malé poptávky). Chci se optat, zda právě převis kapacity ve spádové sousední obci nebude překážkou při hodnocení žádosti o dotaci na rozšíření naší MŠ? Jinými slovy, zda se při rozhodování o žádosti zohledňuje situace nejen v kraji jako celku, ale také v bezprostředním spádovém okolí.
  Děkuji!

  • Mgr. Lucie Tomčíková napsal:

   Dobrý den,
   zda-li je u vás velká poptávka na umístění dětí, je možné žádost podat. Je nutné ve Studii proveditelnosti přesně popsat a zdůvodnit požadavek na navýšení kapacity.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

 4. Josef napsal:

  Dobrý den, jsme dynamicky se rozvíjející obec v Pardubickém kraji a dle demografické prognozy budeme mít nedostatek míst pro děti v MŠ během dvou let. na základě toho jsme si nechali zpracovat PD na zřízení další třídy. Budeme moci požádat o dotaci ?

  • Mgr. Lucie Tomčíková napsal:

   Dobrý den,
   pokud budete splňovat veškeré podmínky výzvy a budete mít potřebné dokumenty, můžete se o dotaci ucházet. Dotace jsou určeny i na zvyšování kapacit MŠ.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>