MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Elektromobily a nabíjecí stanice

Dotace na elektromobily a nabíjecí stanice: Získejte až 75%...

Dotační noviny_SS

Dotační noviny pro soukromý sektor 4/2024

dotacni.info

Květen 2, 2024 Komentáře (0) Zobrazení : 628 Dotační Noviny, Veřejný sektor

Dotace na demolici a následnou revitalizaci území stávajících brownfieldů

Státní fond podpory investic vyhlásil výzvu, která je zaměřena na přeměnu území se stávajícím brownfieldem na zónu, kde po realizaci projektu vznikne les či lesopark. Způsobilé výdaje je možné uplatnit jak na demolici stávajícího brownfieldu tak i následné terénní úpravy a výsadbu zeleně. V rámci této výzvy se zelení myslí především lesopark v zastavěném území obce nebo les založený podle lesního hospodářského plánu platného v sousední nebo nejbližší lesní lokalitě mimo zastavěné území obce. Podmínkou dotace je, aby v lesoparku nebyla instalována žádná občanská vybavenost, nebyly zde zpevněné cesty či komunikace a mobiliář. Nezpůsobilými výdaji jsou náklady na odstranění podzemní stavby, podzemní komunikaci, dráhu, vodní cestu, oplocení, opěrnou zeď nebo inženýrské sítě.

Minimální výše dotace činí 3 mil. Kč, maximální poté 30 mil. Kč. Dotace může být za splnění podmínek programu proplacena v plné výši způsobilých výdajů bez DPH. Samotné DPH je ve všech případech nezpůsobilý výdaj. Alokace výzvy je 200 mil. Kč, ale v případě převisu kvalitních žádostí je možné ji navýšit. Příjem žádostí probíhá od 2. 5. 2024 do 31. 5. 2024. Projekt je nutné realizovat do 31. 12. 2025.

Z příloh k žádosti je nutné zmínit především znalecký posudek prokazující, že stavba není způsobilá sloužit stanovenému účelu. Dále už je potřeba doložit i dokumentaci bouracích prací včetně povolení odstranění stavby. Rovněž je důležité mít k dispozici i položkový rozpočet projektu či zjednodušený plán nakládání s odpadem, kterým je možné prokázat, že nejméně 70 % z celkové hmotnosti vzniklého stavebního a demoličního odpadu je připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo zasypávání. Pokud je potřeba pro výsadbu lesoparku či lesa povolení či ohlášení ze strany stavebního úřadu, tak je nutné tento dokument doložit k žádosti o dotaci.

Co se týče hodnocení žádostí, tak mezi hlavní kritéria patří poměr výše dotace k celkové zastavěné ploše revitalizovaného území, dále podíl investičních transferů na celkovém rozpočtu žadatele, (ne)realizaci projektu na hospodářsky a sociálně ohroženém území či registraci daného objektu v Národní databázi brownfieldů.

Máte záměr, který byste rádi zkonzultovali? Neváhejte nás kontaktovat.

Redakce Dotačních novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>