MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotace FinTech

Dotace pro digitalizaci a výzkum a vývoj v roce...

dotacni.info

Dotace na demolici a následnou revitalizaci území stávajících brownfieldů

Elektromobily a nabíjecí stanice

Květen 2, 2024 Komentáře (0) Zobrazení : 878 Dotační Noviny, Soukromý sektor, Životní prostředí

Dotace na elektromobily a nabíjecí stanice: Získejte až 75% podporu!

Zvažujete přechod na elektromobil nebo instalaci nabíjecí stanice pro elektromobily? Možná vás překvapí, že v rámci dotací je možné získat až 75% podporu na tyto investice. Přečtěte si celý náš článek a dozvíte se všechny důležité informace.

Existují tři hlavní výzvy v oblasti dotací na elektromobily a nabíjecí stanice, z nichž každá má své specifické cíle a podmínky.

První výzva nazvaná „Ekomobilita“ je vyhlášena prostřednictvím programu Nová zelená úsporám. Zaměřuje se na vlastníky či stavebníky domů a bytových jednotek. Tato výzva nabízí podporu až 50 % nákladů na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily, s maximální podporou ve výši 15 000 Kč na nabíjecí stanici u rodinného domu. Vlastníci a stavebníci mohou získat až 25 000 Kč za jeden instalovaný dobíjecí bod, zatímco veřejný sektor až 35 000 Kč. Je důležité zdůraznit, že tato dotace je podmíněna kombinací s opatřeními týkajícími se energetické účinnosti domu.

Druhá výzva, „Záruka Elektromobilita – I. výzva“, je součástí Národního plánu obnovy a je otevřena živnostníkům a firmám všech velikostí. Tato výzva podporuje nákup bezemisních vozidel a dobíjecích stanic, a to formou bankovní záruky až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru a dotace v závislosti na typu vozidla nebo stanice. Termín pro podání žádosti je do 30. 9. 2025, a platí zde specifická pravidla pro ojetá vozidla, ohledně doby dodání a najetých kilometrů.

Třetí výzva, vyhlášená Ministerstvem dopravy s názvem „Infrastruktura pro alternativní paliva – podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní vozidla“, je zaměřena na vlastníky infrastruktury s veřejným přístupem. Poskytuje podporu až 75 % na vybudování rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní vozidla. Termín pro podání žádosti je do 29. 5. 2024.

Každá z těchto výzev nabízí konkrétní příležitosti a výhody pro různé typy žadatelů, a je důležité zvážit, která výzva nejlépe odpovídá konkrétním potřebám a plánům týkajícím se elektromobility a dobíjecí infrastruktury. Detailněji si výzvy představíme níže.

Sledujte termíny pro podání žádostí a neváhejte se obrátit na nás nebo příslušné instituce pro další informace.

Pokud máte otázky ohledně výběru nabíjecí stanice, která splní dotační parametry a bude vhodná pro vaše potřeby, nebo potřebujete poradit s jinými technickými aspekty, rádi vám pomůžou odborníci společnosti EV Expert, kteří nabízejí komplexní řešení pro dobíjecí stanice včetně příslušenství.

EVEXPERT

Nechte se inspirovat a připojte se k ekologické revoluci s elektromobily a nabíjecími stanicemi!

Experti z Olomouce na dobíjecí stanice a příslušenství – EV EXPERT s.r.o., T: 722 689 252 @: info@evexpert.cz

Redakce Dotačních novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

 

Nová zelená úsporám – Ekomobilita

Kdo může být příjemcem podpory

 • Rodinné domy
  • Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení.
  • Nabyvatel nového rodinného domu (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nového rodinného domu, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu).
  • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky).
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.
 • Vlastníci a stavebníci bytových domů.
 • Obce a veřejný sektor
  • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
  • Městské části hlavního města Praha
  • Příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky
  • Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem
  • Školy a další školská zařízení
  • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
  • Církve a náboženské společnosti

Co v rámci dotace můžu pořídit

 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.
 • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném rodinném domě (popř. odběrném místě) a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu. Návrh instalace by měl minimalizovat požadavky na posilování distribuční sítě na hladině nízkého napětí.

Jaká je výše dotace

 • Míra podpory je určena typem aktivity a případně také jejich rozsahem, maximální podpora však činí 50 %.
 • Rodinné domy
  • Maximální podpora zároveň nesmí překročit 15 000 Kč na nabíjecí stanici, pokud patří k rodinnému domu.
 • Vlastníci a stavebníci bytových domů
  • Maximální podpora je 25 000 Kč za jeden instalovaný dobíjecí bod.
  • Podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích bodů, kolik je bytových jednotek v domě.
  • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem.
 • Obce a veřejný sektor
  • Maximální podpora je 35 000 Kč za jeden instalovaný dobíjecí bod.
  • Podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích bodů, kolik je bytových jednotek v domě.

Důležité upozornění

 • Výzva umožňuje získání vyšších dotací a případné bonusy, pokud žadatelé kombinují více energeticky úsporných opatření. Může tak být výhodné podívat se i na další dotované oblasti.
 • Rodinné domy
  • Dotaci na instalaci dobíjecího bodu pro elektromobil lze čerpat pouze v kombinaci se zateplením, novostavbou nebo s výměnou a instalací zdrojů energie.
  • Podpora se vztahuje pouze na nabíjecí stanice, které budou běžně využívat pouze obyvatelé rodinného či bytového domu, ke kterému stanice patří. To znamená, že nesmí být běžně využívány veřejností anebo pro komerční účely.
 • SVJ a bytová družstva
  • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy.
  • Instalace dobíjecího bodu pro elektromobil bude podpořena pouze v kombinaci se zateplením, solárními systémy, nebo instalací zdrojů tepla.
  • V případě podpory společně s nákupem bytové jednotky, lze poskytnou podporu pouze na jeden dobíjecí bod umístěný u parkovacího místa, které k pořizované bytové jednotce náleží.
 • Obce a veřejný sektor
  • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy.
  • Instalace dobíjecího bodu pro elektromobil bude podpořena pouze v kombinaci s výstavbou, zateplením, solárními systémy, nebo instalací zdrojů tepla.

 

NPO — Záruka Elektromobilita – I. výzva

Kdo může být příjemcem podpory

 • Živnostníci.
 • Malé, střední a velké podniky.

Co v rámci dotace můžu pořídit

 • Podpora se poskytuje na nákup bezemisní vozidel (bateriová a vodíková elektrická vozidla) a dobíjecí stanice. Program umožňuje zakoupit jedno nebo více vozidel včetně různých kombinací s nabíjecími stanicemi.
 • Podporované kategorie silničních vozidel – M1 (osobní), N1 a N2 do 4,25t (nákladní).

Jaká je výše dotace

 • Podpora je poskytována formou portfoliové bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové společnosti/komerční banky spolu v kombinaci s finančním příspěvkem (dotační složkou).
 • Záruku lze poskytnout až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru. Výše dotace je poskytována dle kategorie bezemisního vozidla nebo typu dobíjecí stanice.

Důležité upozornění

 • Pokud plánujete pořídit ojeté vozidlo, musí být dle podmínek programu dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a mít najeto méně než 6 000 km.

 

MD ČR – Infrastruktura pro alternativní paliva — podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní vozidla – Výzva č. 14

Kdo může být příjemcem podpory

 • Vlastníci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Co v rámci dotace můžu pořídit

 • Vybudování rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní vozidla.

Jaká je výše dotace

 • Maximálně 75 % ze způsobilých výdajů projektu.
 • Celkové způsobilé výdaje mohou dosáhnout maximálně do výše odpovídající součtu limitů za jednotlivé dobíjecí stanice v rámci projektu ve vztahu k jejich výkonu. Dobíjecí stanice s výkonem 50 kW mohou dosáhnout limitu 900 000 Kč/dobíjecí stanice. U dobíjecích stanic s vyšším výkonem je limit způsobilých výdajů navýšen o 10 000 Kč za každý další 1 kW výkonu. Bateriové úložiště je stanoveno na 13 000 Kč/kWh.

Důležité upozornění

 • Celková maximální kapacita všech bateriových úložišť na lokalitě zahrnutá do způsobilých nákladů musí odpovídat maximálně 3 hodinám, po které budou bateriová úložiště dodávat jmenovitý výkon.
 • Bateriové úložiště není povinnou součástí projektu, ale je-li zahrnuto, musí být v souladu s danými podmínkami.
 • Minimální rozsah projektu – 1 dobíjecí park umístěný podél hlavní či globální sítě TEN-T, v městském uzlu TEN-T nebo na bezpečné a chráněné parkovací ploše s minimálním výstupním výkonem splňujícím požadavky nařízení AFIR.

 

 

 

Tags: , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>