MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační noviny_VS

Dotační noviny pro veřejný sektor 4/2024

Dotační-novin

Dotační noviny pro veřejný sektor 5/2024

Dotační.info

Květen 31, 2024 Komentáře (0) Zobrazení : 523 Dotační Noviny, Veřejný sektor

Dotace na výstavbu či rekonstrukci chodníků, vjezdů do obce či zastávek veřejné dopravy

Před nedávnou dobou došlo k vyhlášení výzvy ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), v rámci které je možné podpořit široké spektrum projektů zaměřených na bezpečnost v dopravě. Jedná se především o záměry typu výstavby či rekonstrukce chodníků, řešení stavebních úprav zastávek pro veřejnou dopravu nebo úpravu vjezdů do obce (vjezdové brány, středové dělící pásy).

Konkrétně je možné podpořit následující:

  • výstavbu, rekonstrukci nebo úpravy chodníků
  • bezbariérové úpravy, výstavbu či rekonstrukci nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy atd.) podél autobusových zastávek
  • stavební úpravu, rekonstrukci či výstavbu vlastních autobusových zálivů
  • rekonstrukci či výstavbu přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení nebo lávek, které navazují na chodníky
  • nasvětlení přechodů pro chodce a světelné signalizační zařízení pro provoz samostatného přechodu pro chodce (ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce)
  • úpravy vjezdu do obce (vjezdové ostrovy, středové dělící pásy)
  • měřiče rychlosti vozidel s pouze informativními ukazateli rychlosti (není možné využít pro zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů). Měřiče musí být umístěny maximálně 300 metrů od přechodů pro chodce, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti škol, zdravotních zařízení, domovů pro seniory, pečovatelských domů či sportovišť

Co se týče samotného hodnocení žádosti, tak větší šanci na zisk finančního příspěvku mají projekty, kde existuje vyšší intenzita dopravy i chodců okolo předmětné komunikace nebo ty s doloženou nehodovostí v dané lokalitě. Lepší bodové hodnocení souvisí např. i s menšími finančními náklady projektu na metr čtvereční nové nebo rekonstruované infrastruktury.  Důležitý je i počet bezpečnostních prvků (přechody, místa pro přechází, vjezdové brány, rekonstrukce nástupišť MHD apod.). I napojení objektů občanské vybavenosti v rámci projektu je relativně velké plus při hodnocení žádosti.

Maximální výše příspěvku činí 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Je možné získat finanční podporu v rozpětí 1 mil. Kč až 20 mil. Kč. Příjem žádostí probíhá do 8. července 2024. Doba udržitelnosti projektu je pět let.

Oproti předchozím dotačním podmínkám na stejnou oblast podpory došlo v rámci aktuální výzvy k několika změnám, z nichž je dobré zmínit tři pravděpodobně nejzásadnější. První z nich je skutečnost, že v případě, že se projekt realizuje vedle pozemní komunikace zařazené do transevropské dopravní sítě TEN-T nebo je-li projekt realizován vedle silnice I. třídy, tak je potřeba disponovat jako povinnou přílohou k žádosti auditem bezpečnosti. Druhou změnou je částečné „zmírnění“ pravidel, kdy k podání žádostí není potřeba povolení stavebního úřadu s nabytím právní moci. Postačí tedy „pouze“ vydané stavební povolení, které je v době podání žádosti nepravomocné. Třetí významnou změnou je zavedení minimální bodové hranice, aby mohl být projekt kladně vyhodnocen, a to ve výši 40 bodů.

Máte záměr spadající do výše uvedených oblastí, na který byste rádi získali finanční příspěvek? Neváhejte nás kontaktovat pro bezplatnou konzultaci.

Redakce Dotačních novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

Tags: , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>