MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotace_výtah

Mimořádná výzva MMR na vybudování výtahů v bytových domech

Dotace na cyklostezku

Dotace na výstavbu nebo rekonstrukci chodníků a cyklostezek.

veřejná budova

Říjen 11, 2021 Komentáře (0) Zobrazení : 2189 Doprava, Rozvoj venkova, Veřejný sektor

Dotace pro obce do 10 000 obyvatel na rekonstrukci obecních budov, hřišť či místních komunikací

Jako již řadu let zpět byl na podzim vyhlášen dotační titul Podpora rozvoje regionů. Z programu je možné čerpat dotaci např. na rekonstrukci místních komunikací, výstavbu hřišť pro volnočasové aktivity, rekonstrukci školních hřišť či rekonstrukci kulturních domů, obecních úřadů či škol a školek. Pojďme si tedy tyto dotační možnosti představit blíže.

Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3 000 obyvatel

Dotační titul se dělí na několik podprogramů, z nejvýznamnějších vybíráme:

  • Obnovu místních komunikací
  • Obnovu sportovní infrastruktury
  • Rekonstrukci a přestavbu veřejných budov
  • Budování a obnovu míst aktivního a pasivního odpočinku

V rámci obnovy místních komunikací je možné získat podporu nejenom na rekonstrukci místních komunikací, ale např. i rekonstrukci parkovacích zálivů včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy. Podprogram umožňuje rekonstruovat místní komunikace s asfaltovým, betonovým či štěrkovým povrchem. V podporovaných oblastech je i rekonstrukce štěrkových cest či cest z betonových panelů. V případě dvou posledních zmiňovaných variant ale platí, že po rekonstrukci musí mít místní komunikace povrch z asfaltu, betonu či dlažby. Dotace činí 80 %, minimální dotace je 0,5 mil. Kč, maximální poté 10 mil. Kč.

Dalším zajímavým podprogramem je podpora obnovy sportovní infrastruktury (např. školních hřišť či tělocvičen). Dotace podporuje i výstavbu nového školního hřiště, naopak výstavba nové tělocvičny není možná. Kromě samotné vnitřní rekonstrukce tělocvičny je možné žádat i o vybudování či rekonstrukci sociálního zázemí, např. šatny, sprchy toalety, zateplení, výměnu oken a dveří či kotle. V případě výše uvedeného sociálního zázemí či energetických úspor však můžou tvořit tyto aktivity maximálně 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Procentuální výše podpory je 80 %, minimální dotace je 0,5 mil. Kč, maximální poté 5 mil. Kč.

Program podporuje i podprogram na rekonstrukci, přístavbu nebo nástavbu veřejných budov. Jedná se např. o kulturní domy, obecní úřady, knihovny čí základní školy. Dotaci je možné získat rovněž na rekonstrukci mateřských škol, ale bez navýšení kapacity. Dále je podporována i rekonstrukce multifunkčních domů, což jsou takové, které plní dohromady více funkcí veřejných budov zmiňovaných výše. Opět je umožněno podpoření i energetických úspor v rámci podávaných žádostí – např. výměna oken, dveří, rekonstrukce střechy, zateplení či výměna kotlů. Energetické úspory se však mohou podílet na celkových způsobilých výdajích projektu maximálně ze 40 %. Dotace pro veřejné budovy je poskytována ve výši 80 %, minimálně 0,5 mil. Kč, maximálně 10 mil. Kč.

Posledním podprogramem pro obce do 3 000 obyvatel je podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. V praxi to znamená dotaci na výstavbu či rekonstrukci hřišť pro volnočasové aktivity. Jedná se např. o multifunkční hřiště, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště či dětské hřiště. V rámci projektu je možné uplatnit dotaci i na vybudování či rekonstrukci zázemí (šatny, sprchy, toalety) nebo na oplocení, osvětlení a mobiliář. Všechny tyto zmiňované aktivity však můžou tvořit maximálně 40 % celkových způsobilých výdajů projektu. Procentuálně je možné získat dotaci ve výši 80 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální dotace je 100 000 Kč, maximální poté 2 mil. Kč.

Příjem žádostí u všech uvedených podprogramů probíhá do 17. prosince 2021 do 12:00.

Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli

Tento program je v podstatě velmi podobný tomu, co zaznělo výše v rámci podpory obcí do 3 000 obyvatel. Kromě způsobilého žadatele, kterým je v tomto případě obec či město mezi 3 001–10 000 obyvateli však můžeme najít několik dalších změn. Hlavní změny oproti programu obcí do 3 000 obyvateli jsou následující:

  • Program umožňuje podporu rekonstrukcí místních komunikací, tělocvičen, školních hřišť či veřejných budov, oproti programu pro menší obce ale není vyhlášen podtitul v oblasti aktivního a pasivního odpočinku.
  • Procentuální výše podpory je u všech podprogramů pro obce mezi 3 001–10 000 obyvateli maximálně 70 %.
  • Oproti programu pro obce do 3 000 obyvatel mají sídla do 10 000 obyvatel vyšší maximální dotaci u rekonstrukce veřejných budov, a to až 20 mil. Kč.

Příjem žádostí do podprogramu Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli je rovněž ukončen 17. prosince 2021 ve 12:00.

V rámci obou programů bývají velké „převisy“ podaných žádostí nad alokací. Chcete zvýšit svoji šanci na zisk dotace? Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme.

Redakce Dotačních novin, T: 777 481 926, @: info@dotacni.info

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>