MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_154398065.jpg

Podpora aktivit vedoucích k úplnému elektronickému podání

stažený soubor

Připravované výzvy v OP Rybářství

bale-191199_1280

Říjen 7, 2015 Komentáře (0) Zobrazení : 6412 Rozvoj venkova, Soukromý sektor, Veřejný sektor

Harmonogram výzev Programu rozvoje venkova pro roky 2015-2017 zveřejněn

Ke konci měsíce září byl uveřejněn na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) Harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova (dále jen „PRV“) na roky 2015 – 2017, díky němuž mohou žadatelé, zejména z řad podnikatelů v oblasti zemědělství a lesnictví, plánovat budoucí investice tak, aby časově korespondovaly s předpokládaným datem vyhlášení výzev.

Následující řádky rámcově přiblíží připravované výzvy pro roky 2016 – 2017 s tím, že nepůjde o jejich exaktní výčet, ten lze dohledat na stránkách SZIF, nýbrž o přiblížení a jejich hrubou charakteristiku. Zejména těch, na které jsme nejčastěji dotazováni veřejností.

V polovině 2. Q 2016, v termínu 2. 5. – 15. 5., je mj. v plánu otevření podpory na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce, kdy žadatel zahajuje činnost poprvé a v době podání Žádosti o dotaci nepřesáhl věk 40 let. Podpora se týká investic nezbytných pro realizaci podnikatelského plánu jak v rostlinné, tak i živočišné výrobě.

Rovněž zajímavá příležitost, bude pro registrované zemědělce, kteří budou moci získat dotaci na investice do podnikání nezemědělské povahy. Především pak směrem do zpracovatelského průmyslu, cestovního ruchu (Agroturistika) a na zařízení pro výrobu tvarovaných biopaliv a bioplynových stanic. Podporován bude vznik i rozvoj uvedených aktivit.

Pro fyzické a právnické osoby podnikající v lesnictví nebo v souvisejícím odvětví je v plánu výzva na podporu technického vybavení dřevozpracujících provozoven. Půjde hlavně o výstavbu či modernizaci dřevozpracujícího provozu, tzn. stavby a technologické vybavení.

V podzimním kole od 1. 10. – 15. 10. je v plánu opakování výzev, které jsou aktuálně vyhlášeny v PRV. Půjde o podporu investic do zemědělských podniků, kdy je možné získat dotaci např. na výstavbu/rekonstrukci chovatelských zařízení, pořízení technologií pro živočišnou výrobu, výstavbu a rekonstrukci staveb pro skladování produktů rostlinné výroby, včetně technologií. Další výzva bude dotačně podporovat zvýšení efektivity výroby v oblasti zpracování zemědělských produktů.

V jarním kole výzev (1. 4. – 15. 4.) pro rok 2017 lze očekávat opakování výzev, které jsou uvedeny pro květnový termín roku 2016 a podobně tomu tak bude i pro kolo podzimní (1. 10. – 15. 10. 2017). Lze předpokládat dílčí odlišnosti mezi jednotlivými koly, avšak tyto nejsou předmětem tohoto článku.

O aktuálních výzvách, ze všech dotačních programů, s předstihem informujeme prostřednictvím služby Dotační Manager. Vybraná opatření zasíláme také v Dotačních novinách nebo uvádíme na našem webu.

Chcete se dozvědět více o dotacích z Programu rozvoje venkova? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Jakub Heidlberk, T: 538 705 736, @: jakub.heidlberk@cyrrusadvisory.cz

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>