MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
bale-191199_1280

Harmonogram výzev Programu rozvoje venkova pro roky 2015-2017 zveřejněn

time-273857_1920

2. vlna výzev v Operačním programu Podnikání a inovace...

stažený soubor

Říjen 19, 2015 Komentáře (0) Zobrazení : 4238 Rybářství, Soukromý sektor

Připravované výzvy v OP Rybářství

Ke konci srpna Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) informoval, že plánuje v průběhu října tohoto roku vyhlásit 1. a 2. výzvu pro příjem Žádostí o podporu v Operačním programu Rybářství 2014-2020 (dále jen „OP Rybářství“). Následující článek se věnuje k popisu připravovaných výzev.

V termínu od 21. října do 3. listopadu 2015 bude probíhat příjem Žádostí o podporu, kdy již 13. října byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o podporu OP Rybářství právě pro tyto výzvy.

První a druhá výzva zahrnuje pět níže uvedených opatření, s tím, že podstatná část spadá pod Opatření 2.1. Inovace, které má za cíl podporovat produktové a procesní inovace vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace nových metod chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů, nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, které budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené.

Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury je zaměřené na zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků.

Další Opatření 2.4 se týká recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů. Podpora je určena pro podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 500 Kg za rok.

Předposlední Opatření, které bude v říjnovém kole otevřeno je 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby (vysazování úhoře). Opatření je zaměřeno na podporu vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry.

V rámci tohoto kola příjmu Žádostí o podporu v OP Rybářství je v plánu i Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů, které poskytuje dotace na investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury. Jedná se zejména o investice přispívající k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí, včetně nakládání s odpady. Dále pak investice podporující zpracování úlovků komerčních populací ryb, které nemohou být určeny pro lidskou spotřebu a vedoucí k novým nebo zdokonaleným produktům, novým nebo zdokonaleným postupům či k novým nebo zdokonaleným řídícím a organizačním systémům.

O aktuálních výzvách, ze všech dotačních programů, s předstihem informujeme prostřednictvím služby Dotační Manager. Vybraná opatření zasíláme také v Dotačních novinách nebo uvádíme na našem webu.

Chcete se dozvědět více o dotacích z programu Rybářství? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Jakub Heidlberk, T: 538 705 736, @: jakub.heidlberk@cyrrusadvisory.cz

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>