MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Vzdělávací cyklus – Průvodce 2014/2015 z Nadace Via

Vzdělávací cyklus – Průvodce 2014/2015 z Nadace Via

Nový program na likvidaci škod po povodních

Nový program na likvidaci škod po povodních

Komunitární program LIFE – Výzva pro předkládání tradičních projektů

Červenec 9, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2452 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Komunitární program LIFE – Výzva pro předkládání tradičních projektů

Program LIFE je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období. Skládá se z Podprogramu pro životní prostředí a Podprogramu pro oblast klimatu. Každý Podprogram se dále člení na tři pilíře. Program LIFE ve zvýšené míře sdružuje zdroje a odborné zkušenosti, poskytuje platformu pro přípravu a výměnu osvědčených postupů a znalostí pro zlepšení stavu v prioritních oblastech daných Evropskou unií.

Podporované projekty by měly naplňovat obecné cíle programu LIFE. Projekty by tak měly přispívat k přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství nezávislém na změnách klimatu, které bude přispívat k ochraně životního prostředí a k zastavení úbytku biologické rozmanitosti. Je nutné zlepšovat rozvoj, provádění a kontrolu dodržování politiky a právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí a klimatu do ostatních politik Unie a činností veřejného i soukromého sektoru. Dalším cílem je podporovat lepší správu v oblasti životního prostředí a klimatu, včetně lepšího zapojení občanské společnosti, nevládních organizací a místních subjektů.

Tradiční projekty LIFE jsou projekty realizující opatření nejlepší praxe, demonstrační, pilotní nebo informační aktivity. Mohou být předkládány v rámci obou podprogramů. Projekty mohou spadat do šesti prioritních oblastí:

  • Příroda a biologická rozmanitost.
  • Životní prostředí a účinné využívání zdrojů.
  • Správa a informace v oblasti životního prostředí.
  • Zmírňování změny klimatu.
  • Přizpůsobování se změně klimatu.
  • Správa a informace v oblasti klimatu.

Projekty se realizují na území členských států EU. V některých případech je možné spolufinancovat i projekty mimo EU za předpokladu, že tyto činnosti jsou nezbytné k dosažení cílů EU v ochraně životního prostředí.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452

Podívejte se také na výzvu k tomuto článku Výzva v rámci programu LIFE pro předkládání tradičních projektů, která poskytuje základní informace pro podání žádosti o dotaci.

Zdroj: http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>