MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Výběrové řízení

Zajímavosti z webináře OPPIK ohledně zadávání zakázek „napřímo“

The country for the Future

Inovace do praxe – The Country for the Future

2021_charging

Leden 27, 2021 Komentáře (0) Zobrazení : 1263 Podnikání a inovace, Soukromý sektor, Výzkum, vývoj a vzdělávání

Konec OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014–2020), co dál?

Pro české podnikatele je z hlediska čerpání podpory stěžejní zejména Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), jenž je jedním z operačních programů, díky kterým může Česká republika v období 2014–2020 čerpat peníze ze strukturálních fondů EU. Nyní dobíhají jedny z posledních výzev OP PIK a tak se v následujícím článku podíváme, jaké dotační tituly jsou v současné chvíli v nabídce a s jakými můžeme výhledově počítat.

SOUČASNÁ NABÍDKA

Aktuálně jsou v OP PIK otevřené následující široce využitelné výzvy:

  • Úspory energie – podporují zavedení energetických opatření (zateplení, výměnu oken, dveří, energeticky náročných strojů za novější energeticky šetrnější apod.),
  • Technologie – dotace na investice do moderních výrobních i nevýrobních strojů a software, se zaměřením na digitalizaci podniků, automatizaci výroby a celkově průmysl 4.0,
  • Inovační vouchery – nákup poradenských, expertních a  podpůrných služeb v oblasti inovací,
  • Inovace – pokud máte ukončený vlastní výzkum a vývoj nového/inovovaného výrobku nebo služby (případně výsledky vzniklé ve spolupráci), můžete čerpat podporu na postavení novostavby/přístavby, technické zhodnocení provozovny, technologie, softwarové nástroje apod.

Naplánované bylo i vyhlášení výzvy, o kterou podnikatelé projevili velký zájem – Digitální podnik, který měl umožňovat pořídit ICT produkty a služby (ERP, MES, cloud, servery, kancelářský software, docházkové systémy, apod.), nicméně vyhlášení bylo odloženo dle vazby na zbylé finanční prostředky. Pokud by mělo dojít k jejímu vyhlášení, očekává se tak nejdříve okolo měsíce března 2021.

Podané žádosti ve výše zmíněné výzvě Technologie již překročily výši alokovaných prostředků, nicméně v předchozích výzvách nakonec vždy došlo k podpoření všech projektů, které dosáhly minimální bodové hranice přijatelnosti. Je zde tedy vysoký potenciál navýšení alokace a pokud máte v hlavě vhodný investiční záměr, doporučujeme zkusit žádost o podporu podat.

Z větších výzev to budou právě Úspory energie a Inovace, které budou mít nejzazší datum sběru žádostí o podporu. Kromě OP PIK bychom doporučili podívat se v mezidobí (než se začnou vyhlašovat nové výzvy v následujícím operačním programu) na následující výzvy:

  • Country For The Future – vyhlášení se očekává začátkem února 2021, podporovanými aktivitami bude zavádění jak produktových, tak procesních i organizačních inovací (pořízení nových výrobních technologií, informačních systémů apod.), přirovnali bychom ji částečně k výzvám Technologie a Inovace z OP PIK,
  • TREND – program podobně zaměřený jako Aplikace z OP PIK, podporuje výzkumné a vývojové projekty, je nutné spolupracovat s výzkumnou organizací (např. VŠ).

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Následovníkem OP PIK pro roky 2021–2027 bude Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V současné době probíhají přípravy a jednání o finální podobě programů a jejich podmínek. Oproti OP PIK je pro OP TAK plánována nižší předběžná alokace (80 mld. Kč vs. 110 mld. Kč), nicméně při pohledu na statistiky OP PIK (proplacené prostředky, či projekty s právním aktem) se pravděpodobně nemusíme bát, že by alokace nestačila a její výše byla omezující.

OPPIK_stav_2021

Zdroj: Agentura API

Z návrhu programového dokumentu se dá předpokládat, že skladba programů, výše podpory (maximálně se bude lišit o 5 %) a podporované regiony zůstanou velmi podobné, můžeme se tak znovu těšit na výzvy Nemovitosti, Marketing, Aplikace, Inovace, Potenciál, ICT a sdílené služby a další. Určité změny se očekávají u podpory velkých podniků, kde přes počáteční spekulace o tom, že nebudou dotačně podporovány vůbec, byly tyto úvahy nakonec vyvráceny. Budou se muset ale ještě více zapojit do spolupráce s malými a středními podniky, případně se soustředit na aktuální “zelená” témata (hospodaření s vodou apod.)

Vyhlášení prvních výzev v novém operačním programu se optimisticky čeká v polovině roku 2021, reálnější odhad je podle nás spíše na podzim.

Sledujte nás pro případné novinky, budeme bedlivě hlídat informace ohledně Digitálního podniku, Country For The Future i harmonogramu OP TAK na rok 2021.

Redakce Dotačních novin, T: 538 705 772, @: karolina.zemanova@dotacni.info

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>