MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
2021_charging

Konec OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014–2020), co...

Dum

Dotace na výstavbu či rekonstrukci dostupného bydlení pro seniory

The country for the Future

Únor 16, 2021 Komentáře (0) Zobrazení : 1143 Podnikání a inovace, Soukromý sektor

Inovace do praxe – The Country for the Future

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo třetí veřejnou soutěž v programu The Country for the Future, který si klade za cíl zavádět do praxe inovace v malých a středních podnicích.

TYPY INOVACÍ

 • Produktová inovace – inovovaný produkt musí být nový nebo alespoň výrazně zlepšený pro podnik.
  • Příklad: nahrazení vstupů materiály se zdokonalenými vlastnostmi, změna technických specifikací, přidání nových funkcí do již existujících výrobků,…
 • Procesní inovace – zdokonalený způsob výroby nebo poskytování služeb.
  • Příklad: efektivnější procesy, které snižují spotřebu materiálu nebo energie na jednotku produkce, robotizace, automatizace,…
 • Organizační inovace – nový způsob organizace obchodních postupů, pracovišť,…
  • Příklad: inovované metody logistiky, zavedení čárových kódů/RFID/IoT, nový informační systém (MES, ERP, MIS), nový systém pro řízení vztahů se zákazníky,…

Projekt může být zaměřen pouze na jednu inovaci i na kombinaci jakýchkoliv typů, které tvoří smysluplný celek.

HARMONOGRAM

 • Příjem žádostí o podporu probíhá do 31. 3. 2021.
 • Hodnotící lhůta žádostí bude trvat od 1. 4. 2021 do 31. 8. 2021. Do 31. 8. 2021 by měly být zároveň výsledky nejpozději zveřejněny.
 • Realizace projektu nesmí být zahájena dříve, než při podání projektu, současně však nejpozději do 1. 10. 2021.
 • Projekt musí být ukončen nejpozději do 30. 9. 2024, nicméně realizace nesmí přesáhnout 36 měsíců.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE, DOTACE

Maximální procentuální dotace činí 50 %. Maximální celková dotace na jeden projekt je 25 mil. Kč. Pokud jsou některé položky poskytovány v rámci de minimis, jsou limitovány i maximálním limitem této podpory (200 000 € = 5 248 400,- Kč).

V rámci položek podporovaných v režimu Nařízení GBER lze uplatnit:

 • náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv,
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací – konzultace, pomoc a vzdělávání v oblasti, transferu znalostí, nabývání, ochrany a využívání nehmotného majetku a používání norem a právních předpisů, poskytování kancelářských prostor, databází a knihoven, průzkum trhu, laboratorní služby, označování, zkoušení a certifikace kvality,
 • osobní náklady v případě procesní či organizační inovace (nikoliv v rámci inovace produktové),
 • odpisy hmotného a nehmotného majetku ve výši odpovídající délce období a podílu předpokládaného použití,
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty,
 • provozní náklady (výdaje na materiál, zásoby, drobný hmotný a nehmotný majetek, opravy a udržování dlouhodobého majetku, cestovní výdaje spojené s pracovními cestami,…),
 • režijní náklady (energie, administrativní zabezpečení, pomocný personál,…) – až 25 % z objemu výše uvedených položek.

V rámci položek spadajících do de minimis:

 • náklady na přípravu žádosti o dotaci, administrativní náklady,
 • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • stavební úpravy (pokud jsou nezbytné, předpokládají se v rámci stávajících prostor).

Pozor, dle slov Ministerstva si však lze jen obtížně představit projekt se způsobilými náklady pouze v režimu de minimis – tento režim by měl být použit až jako pomocný, pro náklady, které podle GBER uplatnit nelze.

Zaujaly vás tyto informace? Ozvěte se nám pro bezplatné vyhodnocení vašich podnikatelských záměrů.

Redakce Dotačních novin, T: 538 705 772, @: karolina.zemanova@dotacni.info

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>