MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
uvodni-screen

Dotační Manager: nové funkce pro ještě výkonnější aplikaci

shutterstock_156263654.jpg

OP PIK před poločasem

shutterstock_89090812.jpg

Září 15, 2015 Komentáře (0) Zobrazení : 4525 Naše názory na dotace

Legislativa chystaná Ministerstvem pro místní rozvoj – hlavní změny ve veřejných zakázkách

Ministerstvo pro místní rozvoj nyní připravuje zcela nový zákon o zadávání veřejných zakázek, přičemž do tohoto zákona by měly být zapracovány 4 evropské směrnice a měl by být přijat nejpozději v dubnu 2016. Na jaké změny se tedy máme připravit?

Aktuálně je náš zákon o veřejných zakázkách nejpřísnější v celé Evropské unii. Nový zákon má tuto přísnost alespoň částečně zmírnit. Z uveřejňovacích deliktů budou trestány pouze ty, u kterých to evropská legislativa vyžaduje, měla by být odstraněna možnost dvojího trestání (tedy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již nebude moci trestat tam, kde trestal jiný orgán), což se uplatní zejména v případě kofinancovaných zakázek a duplicity kontrol u příjemců dotací.

V novém zákoně bude posílena odpovědnost zadavatele, zákon však nemá být primárně koncipován jako ochrana před nepoctivými zadavateli – zákon spíše poskytuje návod postupu pro zadavatele, ochrana před korupcí má být řešena jinými prostředky. Zároveň by měla zadavateli být ponechána určitá volnost, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by v žádném případě neměl zadavatele nahrazovat, jelikož pouze zadavatel ví, jakou kvalifikaci má od uchazeče požadovat a jaké plnění je pro něj nejvhodnější.

Nový zákon si také klade za cíl potlačit tzv. „zakázkový kanibalismus“ – tedy přehnané stěžování a komplikování výběrového řízení neúspěšnými uchazeči, kteří se snaží zabránit uzavření smlouvy mezi zadavatelem a svou konkurencí za každou cenu, ačkoli důvod jejich protestů je často na první pohled neopodstatněný. Případný přezkum by měl být rychlý a efektivní, problémy mají být řešeny tam, kde je to nejrychlejší – tedy u zadavatele, který je „pánem“ zadávacího řízení a má všechny potřebné informace k vyvrácení tvrzení stěžovatele, respektive k přijetí nápravných opatření. Zbytečné obstrukce by se tedy neměly nikdy vyplatit. Zákon také zkracuje řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí by měla být vydávána do 60-ti dnů od zahájení řízení, dále by nemělo být možné podávat rozklad proti usnesením, kterými se vede řízení.

Cílem nového zákona o veřejných zakázkách by mělo být, že zadavatel je schopen zadat zakázku sám bez externí pomoci, navíc se Ministerstvo pro místní rozvoj zavázalo k metodické podpoře zadavatelů, měly by být vytvořeny metodiky týkající se dílčích problémů, kde budou obsaženy příklady dobré i špatné praxe pro lepší pochopení a také vzory smluv, na ministerstvu by měla fungovat i jakási „hotline“ pro dotazy. Měla by být odstraněna nadbytečná procesní pravidla a snížena tak administrativní zátěž zadavatelů, zákon kromě zjednodušeného podlimitního řízení (které má být ještě jednodušší než nyní) přináší navíc řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu. Snížení administrativy bude uskutečněno také možností zadavatele nejdříve vybrat nejvýhodnější nabídku a až poté posuzovat kvalifikaci (odpadla by tak zátěž týkající se posuzování třeba i desítek nevítězných uchazečů).

Dnes je většina výběrových řízení nastavena tak, že o vítězi rozhoduje cena, a jsou tak často vybírání dodavatelé, kteří plní levně na úkor kvality – nový zákon se tomuto snaží zabránit, na kvalitu plnění bude kladen větší důraz, u staveb např. nebude posuzována jen nejnižší cena, ale i nejnižší náklady na provoz. Zákon obecně zavede více povinných hodnotících kritérií.

Zadávání veřejných zakázek by mělo být důsledně elektronizováno, zejména prostřednictvím systému NEN (národní elektronický nástroj je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových).

Jedním z nových postupů, který zákon přinese, bude tzv. „inovativní partnerství“. Tato partnerství by měla být využívána zejména v rámci dlouhodobých projektů, kde je nutno financovat dodavatele již ve fázi vývoje inovativního výrobku.

Budou rozšířena práva uchazečů o veřejné zakázky, jelikož bude výslovně připuštěna možnost podání námitek a návrhu na přezkum postupu zadavatele, i v případě, kdy je veřejná zakázka zadávána mimo režim zákona.

Nový zákon o veřejných zakázkách také poskytne zadavatelům návod, jak postupovat ohledně tzv. „drzých uchazečů“, tedy uchazečů o veřejnou zakázku, kteří jsou známí svým nekvalitním, nevčasným plněním, případně navyšováním vysoutěžené ceny v průběhu plnění veřejné zakázky.

Mgr. Lenka Valentová, konzultant výběrových řízení

lenka.valentova@cyrrusadvisory.cz

+420 380 425 303

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>