MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
opžp obrázek

Připravte se na změny v OP Životní prostředí

gear-192875_1280

Příjem žádostí z OP PIK 2014-2020

forest-505856_1280

Červenec 8, 2015 Komentáře (0) Zobrazení : 6079 Soukromý sektor, Veřejný sektor, Životní prostředí

MŽP vyhlašuje první výzvy z nového OPŽP 2014–2020

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v dubnu prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR první výzvy podávání žádostí z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Žádosti budou přijímány od 14. srpna 2015 na projekty v oblastech čistota vody, kvalita ovzduší, zpracování odpadu a ochrana přírody.

Maximální celková dotace na schválené projekty bude činit více než 9 miliard korun. Jak uvádí MŽP „alokace finančních prostředků pro projekty v oblasti zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní je stanovena na 1,3 miliardy korun, pro projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech na 2,5 miliardy korun, pro oblast odpadů a materiálových toků, ekologických zátěží a rizik na 2,36 miliardy korun a konečně pro projekty z oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu byla alokace finančních prostředků na podporu vybraných projektů stanovena na 2,889 miliardy korun“.

Dotací je možno využít u prioritní osy 1 (PO1) na zajištění dobrého stavu vod, výstavbu ČOV a kanalizací, na zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, na zajištění protipovodňové ochrany intravilánu a preventivních protipovodňových opatřeních. U PO2 by dotace měly sloužit ke snížení emisí stacionárních zdrojů, u PO3 ke zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů a k odstranění ekologické zátěže. U PO4 jsou dotace určeny k zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, dále na posílení biodiverzity a přirozené funkce krajiny a ke zlepšení kvality prostředí v sídlech.

Žádosti o podporu ve všech prioritních osách přijímá Státní fond životního prostředí ČR. Výjimkou je pouze prioritní osy 4, kde je zprostředkujícím orgánem Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Žádosti budou podávány prostřednictvím portálu IS KP14+.

Aktuálně bylo vyhlášeno 15 výzev:

PO1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

PO3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

PO2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

PO4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Chcete se dozvědět více informací o dotacích z OPŽP 2014 – 2020Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISURY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Alžběta Klimešová, @: alzbeta.klimesova@cyrrusadvisory.cz, T: + 420 538 705 750.

Zdroj

Tags: , , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>