MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační noviny_SS

Dotační noviny pro soukromý sektor 08/2022

Inovační vouchery

Dotace na nákup služeb patentových zástupců v oblasti inovací

Inovace

Září 13, 2022 Komentáře (0) Zobrazení : 1362 Soukromý sektor, Výzkum, vývoj a vzdělávání

Nakupujte nové stroje, software či know-how s podporou pomocí výzvy Inovace

Dnešní doba vytváří na trh velký tlak a proto může být pro mnoho podniků „ořískem“ udržet si konkurenční výhodu. Pokud ale patříte mezi podniky, které se nebojí nových výzev, podílíte se na výzkumu a vývoji nových inovativních produktů či služeb a rádi byste je uvedli na trh, určitě čtěte dál. Tímto článkem totiž pokračujeme ve slíbené sérii o výzvách, které byly vyhlášeny v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, a tentokrát budeme informovat o Inovacích.

Výzvu Inovace si možná někteří z vás vybaví z minulosti. Naposledy byla tato výzva vyhlášena v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v roce 2021. Obdobně jako tomu bylo dříve, i tentokrát jsou podporovanými aktivitami procesní a produktové inovace. Co ale naopak v nově vyhlášené výzvě oproti té předchozí podporováno není, jsou náklady na marketingové inovace. Co si pod slovy produktová a procesní inovace představit a na co konkrétně můžete dotaci čerpat?

 • Na nové výrobní stroje a zařízení (např. ohraňovací lisy, lasery apod.).
 • Na pořízení softwarů, programů a licencí a nákup dat a databází (např. ERP systémy, CRM systémy, digitální továrny, PLM softwary atd.).
 • Na novostavby či přístavby nebo na technické zhodnocení staveb, které jsou potřebné k účelům projektu (například pokud potřebujete rozšířit stávající prostory vzhledem k navýšení produkce) – max. do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Na projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti.
 • Na výdaje na pořízení znalostí, postupů či oprávnění k podnikatelské činnosti (know-how, licence, patenty apod.).
 • Na výdaje spojené s certifikací.

Nejdůležitější podmínkou, abyste mohli o dotaci žádat, je mít ukončený výzkum a vývoj nového nebo inovovaného výrobku či služby a cílem projektu musí být zahájení výroby/nabídka služby. Výsledky výzkumu a vývoje mohou být vaše vlastní (i vzniklé ve spolupráci) nebo pořízeny formou licencí a patentů (zde je nutné smluvně doložit).

Oproti dřívější výzvě je také novinkou, že výsledek výzkumu a vývoje musí dosahovat minimální úrovně TRL 5 (jedná se o úroveň technologické připravenosti produktu), což znamená, že je výsledek výzkumu a vývoje minimálně ověřen v relevantním prostředí.

Míra podpory je ovlivněna regionem, ve kterém se bude projekt realizovat, a velikostí podniku.

 • Co se týká místa realizace, jak z níže uvedených regionů vyplývá, projekt musí být realizován mimo hlavní město Prahu (sídlo společnosti ale v Praze být může).
 • Co se týká velikosti podniku, mohou žádat:
  • Malé podniky (zjednodušeně se dá říci, že žadatelé s průměrným přepočteným počtem zaměstnanců za všechny propojené i partnerské podniky do 50 zaměstnanců)
  • Střední podniky (~ od 50 zaměstnanců včetně do 250 zaměstnanců)
  • Small mid-caps (~ od 250 zaměstnanců včetně do 500 zaměstnanců)
Region Malý podnik Střední podnik Malá společnost se střední tržní kapitalizací
Severozápad 60 % 50 % 40 %
Severovýchod 50 % 40 % 30 %
Střední Morava 50 % 40 % 30 %
Moravskoslezsko 50 % 40 % 30 %
Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora 40 % 30 % 20 %
Střední Čechy – Kladno, Rakovník, Mělník 45 % 35 % 25 %
Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-jih, Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov 40 % 30 % 20 %
Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov 45 % 35 % 25 %
Jihovýchod 40 % 30 % 20 %

 

Dotace na projekt je poskytována v minimální výši 1 mil. Kč, maximálně do výše 40 mil. Kč (v poslední výzvě bylo možné žádat až do výše 100 mil. Kč) a realizace musí být ukončena nejpozději do 31. 10. 2025.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Plánovaná alokace výzvy je 1 miliarda Kč, ale v případě více kvalitních projektů může poskytovatel dotace alokaci na tuto výzvu adekvátně navýšit. Přesto doporučujeme s přípravou žádosti příliš neotálet. Způsob hodnocení projektů je kolový, což znamená, že pro schválení projektů je zásadní především kvalita zpracování projektového záměru a dalších povinných příloh.

V případě, že zvažujete možnost podání žádosti o podporu, ale nejste si jisti, zda splňujete veškeré podmínky, neváhejte se na nás obrátit. Rádi s vámi vše zkonzultujeme.

Redakce Dotačních novin, T: 538 705 772, @: karolina.heinlova@dotacni.info

Tags: , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>