MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Inovace

Nakupujte nové stroje, software či know-how s podporou pomocí...

Dotační noviny_SS

Dotační noviny pro soukromý sektor 09/2022

Inovační vouchery

Září 26, 2022 Komentáře (0) Zobrazení : 1099 OP TAK, Soukromý sektor

Dotace na nákup služeb patentových zástupců v oblasti inovací

Tento článek je již posledním dílem v našem seriálu článků o výzvách vyhlášených v srpnu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Pokud byste rádi čerpali podporu na služby související s ochranou práv průmyslového vlastnictví, pak čtěte dále.

Cílem první výzvy Inovační vouchery – Ochrana práv průmyslového vlastnictví je posílení inovační výkonnosti českých firem prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví. Co si pod tímto „sloganem“ představit a na co tedy konkrétně můžete čerpat dotaci? Prakticky je tato výzva příležitostí pro všechny malé a střední podniky a výzkumné organizace, které chtějí získat dotaci na služby patentových zástupců. Podpořit tak konkrétně lze:

  • služby patentových zástupců týkající se zastupování před orgány státní správy,
  • poskytování poradenství patentových zástupců a dalších činností souvisejících se zveřejněním přihlášek vynálezů, registrací užitných vzorů nebo ochranných známek, případně s udělením patentů v ČR (pokud byly uděleny před zveřejněním přihlášek vynálezů v zahraničí),
  • reakce na výměr,
  • rešerše,
  • překlady a
  • správní poplatky hrazené příslušným úřadům ochrany průmyslového vlastnictví.

Výdaje je možné uplatnit i zpětně, ale musí být vzniklé až po datu 1. 1. 2021.

Co je… ?

  • vynález: výrobek, postup nebo myšlenka.
  • užitný vzor: technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné.
  • průmyslový vzor: design výrobku.
  • ochranná známka: ochrana značky.

Ti, co mají zkušenosti s předchozími výzvami Inovační vouchery v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, možná zaznamenali, že nově vyhlášená výzva obsahuje několik novinek.

V minulém programovém období docházelo u projektů ve velké míře k odstupování ze strany žadatelů a také ke krácení rozpočtů ze strany poskytované dotace z důvodu nemožnosti naplnění kritérií ve stanoveném časovém úseku. Proto došlo u nově vyhlášené výzvy ke změně jejího nastavení. Nově je možné podat projekt až poté, co žadatel podá přihlášku vynálezu, ochranné známky, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru u příslušného úřadu. Projekt bude naopak ukončen dnem, kdy dojde ke zveřejnění přihlášky vynálezu či registraci užitného vzoru, průmyslového vzoru nebo ochranné známky.

Změna se projevila také v míře poskytované podpory. U nově vyhlášené výzvy je míra podpory stanovena na 75 % bez ohledu na to, zda se jedná o malý podnik, střední podnik nebo organizaci pro výzkum a šíření znalostí. Dotace na projekt je poskytována v minimální výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 500 tis. Kč. Předkládaný projekt musí být ukončen nejpozději do 31. 8. 2025.

Dotace je poskytována v režimu de minimis, tj. maximálně 200 tis. EUR za tři po sobě jdoucí účetní období. Více se o podpoře de minimis můžete dočíst zde.

Příjem žádostí o podporu byl spuštěn 1. 9. 2022 a poběží až do 31. 12. 2023. Plánovaná alokace výzvy je 50 mil. Kč.

Máte k této výzvě ještě nějaké dotazy nebo si nejste jisti, zda splňujete veškeré podmínky a jste vhodným žadatelem? Naši specialisté s vámi rádi zkonzultují váš projektový záměr.

Redakce Dotačních novin, T: 538 705 772, @: karolina.heinlova@dotacni.info

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>