MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Fotbal_clanek

Dotace na vybudování hřišť či tělocvičen pro obce mezi...

Kolo

Dotace na chodníky a cyklostezky

Dum_vytah

Říjen 29, 2020 Komentáře (0) Zobrazení : 1333 Naše názory na dotace, Rozvoj venkova, Veřejný sektor

Nové kolo výzev na obnovu infrastruktury v obcích

Jak bývá již několik let obvyklé, tak s příchodem podzimu došlo k vyhlášení nové výzvy v rámci programu Podpora a rozvoj regionů, který financuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Oproti předchozím letům se nyní setkáváme s několika zajímavými změnami v oblasti výše podpory či rozšíření škály projektů, na které je možné získat dotaci. Podrobněji se budeme uvedeným odlišnostem věnovat v tomto článku.

Nejprve základní rekapitulace. Program Podpora a rozvoj regionů podporuje investice do infrastruktury obcí. Dotaci je možné poskytnout např. na rekonstrukci místních komunikací či veřejných budov, nebo na výstavbu či obnovu tělocvičen či hřišť v areálech škol. Dotačně se v rámci této výzvy nezapomene ani na rekonstrukce mostků či výstavbu nebo obnovu dalších volnočasových sportovišť umístěných i mimo areály škol. V menších obcích do 1 000 obyvatel dále bude podporována rekonstrukce prostor pro poskytování služeb v oblasti maloobchodu či lékařské péče, pokud obec touto infrastrukturou nedisponuje.

Co se týče změn samotného programu, tak asi tou nejzásadnější je zvýšení procentuální míry podpory u všech výše uvedených oblastí ze 70 % na 80 %. Maximální výše dotace zůstala oproti tomu ve většině podtitulů programu zachována. Výjimkou je podpora na rekonstrukci místních komunikací, která se zvýšila z pěti na deset milionů korun a dále dotace v oblasti rekonstrukce mostků či parkovišť, kde je nově možné získat finanční injekci ve výši pět milionů korun oproti milionu korun v předchozích letech.

Jak již bylo zmíněno výše, tak program doznal v některých částech i rozšíření oblasti podpory. V případě rekonstrukce veřejných budov je způsobilým výdajem i jejich zateplení, pokud se nebude jednat pouze o projekt zaměřený na tuto oblast, ale záměr bude komplexní. Prakticky je tedy možné podpořit zateplení veřejné budovy v případě, že bude realizováno zároveň s vnitřní rekonstrukcí této budovy. V předchozích letech bývala uznatelnost výdajů na zateplení problémem, protože tento záměr kolidoval s dotačním titulem v oblasti energetických úspor v rámci Operačního programu Životní prostředí. Nakonec se tedy podařilo najít smysluplný kompromis, a Ministerstvo pro místní rozvoj tedy může podporovat komplexní projekty rekonstrukce budov obsahující zateplení celé budovy.

Další rozšíření oblasti podpory můžeme sledovat v oblasti rekonstrukce parkovacích míst ve vazbě na občanskou vybavenost obcí. Nově dotační podmínky umožňují v rámci obnovy parkovacích míst provést i navýšení kapacity o 50 %. V případě místních komunikací je nově přípustné žádat v jedné žádosti na více místních komunikací, které na sebe nenavazují.

Další pozitivní změnou v rámci programu je skutečnost, že realizace akce může probíhat až do konce roku 2022 (s výjimkou dotačního podtitulu v oblasti vzdělávání starostů či vyměňování zkušeností v rámci obcí, kde je ukončení realizace do konce roku 2021). Úspěšní žadatelé se tedy nemusí stresovat termínem pročerpání dotace v daném roce, jak bylo ještě před několika lety zvykem. Zároveň ale platí, že akce musí být zahájena nejpozději do konce září 2021, na druhou stranu tedy není možné se startem realizace projektu zas moc dlouho otálet.

Jedinou spíše negativní změnou je posunutí termínu příjmu žádostí z „klasického“ února dalšího roku po vyhlášení výzvy na prosinec stávajícího roku. Konkrétně je ukončení příjmu žádostí stanoveno na 21. prosince 2020, 12:00.

Máte záměr, u kterého si nejste jisti podporou v tomto programu? Nebo chcete zkonzultovat specifický projekt? Neváhejte nás kontaktovat pro bezplatnou konzultaci.

Redakce Dotačních novin, T: 777 481 926, @: info@dotacni.info

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>