MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dum_vytah

Nové kolo výzev na obnovu infrastruktury v obcích

Výběrové_řízení

Zpracování dokumentace k výběrovému řízení do 24 hodin!

Kolo

Listopad 2, 2020 Komentáře (0) Zobrazení : 2113 Doprava, Rozvoj venkova, Veřejný sektor

Dotace na chodníky a cyklostezky

Státní fond dopravní infrastruktury před nedávnem vyhlásil výzvy v oblasti výstavby nebo rekonstrukce cyklostezek a dále i v oblasti zvyšování bezpečnosti dopravy. V případě zvyšování bezpečnosti dopravy můžou čerpat příspěvek obce a města na výstavbu nebo rekonstrukci chodníků či přechodů pro chodce a dalších prvků, které pomáhají zvyšovat bezpečnost především chodců.

Jedná se tedy o dvě vyhlášené výzvy s podobnými termíny příjmu žádostí. V případě cyklostezek je termín pro podávání žádostí stanoven na 1. 2. 2021, v případě chodníků je příjem žádostí ohraničen termínem 29. 1. 2021. Pojďme se nyní podívat na výzvy podrobněji.

Výstavba či rekonstrukce chodníků a dalších prvků zvyšujících bezpečnost

Z dotačního titulu je možné žádat o dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci chodníků, dále pak na bezbariérovou úpravu autobusových zálivů nebo na vznik či rekonstrukci přechodů. V neposlední řadě je možné příspěvek využít i na úpravu vjezdů do obce („vybočení“ komunikace před obcí s ostrůvkem kvůli zpomalení vjezdu), a dalších opatření zklidňujících dopravu. Dotace je poskytována ve výši 85 %, maximálně 20 mil. Kč.

Z pohledu hodnocení žádosti je důležité, aby se projekt zaměřoval na řešení bezpečnosti v místě, kde je vysoká průjezdnost automobilů, a které vykazuje vyšší nehodovost. V případě budování chodníků jsou zvýhodněny projekty s vyšší intenzitou chodců. Z dalších hodnotících kritérií můžeme zmínit např. i délku trasy (čím delší, tím lepší) a finanční náročnost akce na metr čtvereční v případě výstavby či rekonstrukce chodníku.

Z pohledu připravenosti projektu je velký důraz kladen na kvalitní projektovou dokumentaci. Jednou z povinných příloh projektu je i pravomocné stavební povolení. Dotace je tedy poskytována na akce připravené k výstavbě.

Výstavba či rekonstrukce cyklostezek

Program umožňuje získat příspěvek na výstavbu či rekonstrukci cyklostezky a rovněž i na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo silnicích II. a III. třídy. Podpora je poskytována ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Důležitými faktory při hodnocení žádosti je intenzita provozu na komunikaci, ze které budou cyklisté svedeni na novou cyklostezku. Dále se logicky hodnotí i intenzita cyklistů  v místě. Podobně jako u příspěvků na bezpečnost v oblasti výstavby nových chodníků jsou dalšími kritérii nehodovost v místě či délka nové či rekonstruované cyklostezky, která je předmětem projektu. Rovněž se hodnotí finanční efektivita celé akce či návaznost úseku na již zbudované cyklostezky v okolí.

Podobně jako u výstavby či rekonstrukce chodníků je rovněž potřeba mít i ve výzvě pro cyklostezky k dispozici pravomocné stavební povolení při podání žádosti.

Máte připravený projekt a nevíte, zdali máte šanci reálně získat dotaci? Neváhejte se na nás obrátit s bezplatnou konzultací.

Redakce Dotačních novin, T: 777 481 926, @: info@dotacni.info

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>