MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
veřejná budova

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

shutterstock_78829726.jpg

EMBO na podporu excelence ve vědě

shutterstock_147059792.jpg

Prosinec 4, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 6930 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Otevřen Národní program podpory cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 1. 12. 2014 výzvu na podporu cestovního ruchu – podprogram Cestování dostupné všem 2015. Výzva je určena jak podnikatelským subjektům, tak i nově obcím. Spoluúčast příjemce dotace je minimálně 50 % celkových uznatelných nákladů akce. Žádosti je možno podávat od 5. ledna do 12. února 2015.

Způsobilými žadateli jsou podnikatelské subjekty (FO i PO), které provozují podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb. a prokáží min. 2letou činnost a finanční zdraví, dále obce (vyjma statutárních měst).

Program podporuje 4 typy projektů:

1) Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras a stezek (Např. výstavba/rekonstrukce odpočívadel podél turistických tras – dopravní hřiště, cyklotrail, bikepark, skatepark aj.; pořízení a umístění informačních stojanů a značek; vybudování/vybavení/rekonstrukce center služeb pro turisty; bikebox – bezpečné řešení parkování a uložení kol; výstavba sociálního zařízení; dovybavení prostor poskytovatelů služeb v okolí turistických tras, sportoviště, stojany na kola, místa pro odpočinek.)

2) Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (Musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti tras a stezek. Např. zpřístupnění atraktivit – roštové nájezdové rampy, schodolezy, výtahy; pořízení městských kol – možnost půjčení kola na vratnou kauci; pořízení turistického vláčku, povozu nebo lodičky; úprava/vybavení dopravních prostředků o prvky umožňující bezpečný a snadný nástup a výstup handicapovaným a cestujícím s kočárky – zvedáky, plošiny, nájezdy atd.)

3) Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu (Např. zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních systémů – sluchové a hmatové expozice, nápisy v Braillovu písmu; vytvoření systému, který usnadní pohyb ZTP osob po atraktivitách cestovního ruchu.)

4) Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschova zavazadel (Např. parkovací dům/věž, který zajistí turistům bezpečné parkování v blízkosti atraktivit včetně úschovy zavazadel.)

Výše dotace tvoří maximálně 50% podíl uznatelných nákladů projektu. Pro oblasti podpory 1) – 3) je stanovena min. výše celkových nákladů projektu na 250 000 Kč, max. pak 5 mil. Kč. Pro oblast podpory 4) není stanovena min. výše celkových nákladů, ale maximální je 10 mil. Kč.

Dotace je poskytována dle pravidel de minimis (Jednomu podnikateli nesmí být za jakákoliv tři po sobě jdoucí zdaňovací období poskytnuta podpora přesahující v součtu částku 200 000 EUR.).

Chcete se dozvědět více o Výzvě Národního programu podpory cestovního ruchu  nebo se zeptat na dotační možnosti pro soukromý sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Zdroj

Tags: , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>