MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_147059792.jpg

Otevřen Národní program podpory cestovního ruchu

800px-Praha,_Radotin_-_verejne_prostranstvi_v_ulici_Vaclava_Baleho

Programy podpory bydlení pro rok 2015

shutterstock_78829726.jpg

Prosinec 5, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 4356 Soukromý sektor, Veřejný sektor

EMBO na podporu excelence ve vědě

EMBO (Evropská organizace pro molekulární biologii) je nevládní organizace sdružující přední evropské vědce z molekulárně biologických oborů. Organizace sdružuje více jak 1700 předních evropských vědců z oboru věd o živé přírodě.

Mezi hlavní cíle organizace patří především podpora mladých talentovaných vědců v různé fázi jejich kariéry. Dále podporuje výměnu vědeckých informací a pomáhá při budování evropského výzkumného prostředí, kde vědci mohou dosáhnout svých nejlepších pracovních výsledků. Činnost EMBO je z převážné části financována EMBC (Evropská konference pro molekulární biologii).
EMBC společně s EMBO ročně uděluje podporu vědeckým pracovníkům v rámci několika programů:

Stipendia pro výzkum – Krátkodobá stipendia – Získání nové odbornosti: Krátkodobá stipendia na dobu 1 týdne až 3 měsíců umožňují návštěvy laboratoře za účelem použití technik nedostupných v laboratoři stipendisty. Stipendium pokrývá náklady na cestovné a finanční podporu stipendisty, není podmíněno hodností PhD ani věkem. Žádosti o krátkodobá stipendia mohou být podávány během celého roku, jelikož pro podávání přihlášek není vypsána uzávěrka.

Dlouhodobá stipendia – Podpora v rané fázi kariéry vědce: Dlouhodobá stipendia se udělují na dobu 4 – 24 měsíců a jsou určena pro postdoktorální výzkumný pobyt v evropské nebo jiné laboratoři. Stipendium pokrývá náklady na cestovné, finanční podporu pro stipendistu a jeho rodinu. Podmínkami jsou zejména vědecká hodnost ekvivalentní titulu PhD., kterou uchazeč získal před méně než 3 lety, publikace v mezinárodně uznávaném odborném časopise, kde je uchazeč uveden jako první autor.
Uzávěrka podávání přihlášek je dvakrát ročně vždy 15. února a 15. srpna.

Program mladých vědců:  Program mladých vědců je zaměřen na mladé vědce v rané fázi jejich nezávislé vědecké dráhy. Mladí vědci vybraní do tohoto programu nesou vlivnou známku kvality jejich vědecké práce. Ocenění s sebou nese finanční ohodnocení v podobně tříletého grantu 15.000 EUR ročně a jedinečnou možnost setkávání s již oceněnými kolegy a členy EMBO. Pro mladé vědce je poskytováno školení pro řízení laboratoře, pro jejich PhD studenty je organizováno školení v laboratorních technikách. Ke grantu je možné získat ještě další tzv. top-up prostředky.
Do programu se mohou přihlásit vedoucí vědeckých skupin, kteří před dobou kratší čtyř let založili vlastní laboratoř. Tato doba se prodlužuje u rodičů, kteří se starali o děti. Uzávěrka přihlášek je 1. dubna.

Kursy, workshopy a konference: Praktické kursy slouží k získání nových dovedností v nejnovějších technikách, workshopy slouží jako diskusní fórum pro vědce z různých oborů.
Kursy, workshopy nebo série konferencí mohou být organizovány vědci pracujícími v molekulární biologii a příbuzných oborech. Účastníkem se může stát každý kvalifikovaný vědecký pracovník z oboru molekulární biologie a příbuzných věd.
Organizátor může získat grant 30.000 EUR a organizační pomoc EMBO, účastník získá cestovní grant.

Věda a společnost: Cílem projektu je posílení vztahů mezi vědci a ostatními členy společnosti. Součástí projektu jsou např. workshop pro jednání s médii, každoroční udělení cen pro vědce , kteří dokáží skloubit vědeckou kariéru a schopnost komunikovat s veřejností, edukační workshopy pro učitele biologie, konference a další aktivity.
Roční uzávěrka je pro Cenu za komunikaci o vědách o živé přírodě 31. března, pro Cenu Esej o vědě je 15. září.

Instalační granty: Cílem instalačních grantů je zajištění stejného vědeckého standardu v Evropě. V rámci národních systémů podpory výzkumu a vývoje se vysoce kvalifikovaným vedoucím výzkumných týmů, vybraným EMBO, uděluje grant pro založení vlastní laboratoře. V České republice činí tento grant 50.000 EUR ročně po dobu tří let.
Granty jsou určeny vedoucím výzkumných týmů, kteří si chtějí založit vlastní laboratoř s vynikajícím publikačním portfoliem a nabídkou od organizace, ve které by byla laboratoř založena. Podmínkou je také to, že žadatel pracoval nejméně dva po sobě jdoucí roky mimo zemi, ve které si chce otevřít laboratoř. Roční uzávěrka je 15. dubna.

Chcete se dozvědět více o výzvě EMBO Instalační granty nebo se zeptat na jiné dotační možnosti? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Zdroj

Redakce Dotačních novin, Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452

Tags: , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>