MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Tulipány

Podpora zlepšení životního prostředí v sídlech

Hotel

Dotace pro hotely, penziony a restaurace – možnosti 2019

Ceske_Svycarsko

Červen 21, 2019 Komentáře (0) Zobrazení : 1745 Podnikání a inovace, Soukromý sektor

Podpora cestovního ruchu

V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se České republice podařilo u Evropské komise vyjednat revizi na podporu modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, jež bude možné znovu využít pro rozvoj podnikatelských činností a služeb malých a středních podniků v cestovním ruchu.

Veřejné peníze budou využity výhradně na rekultivaci a regeneraci brownfieldů a nemovitostí k rekonstrukci.

  • Brownfield je nemovitost, která není využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná, nelze ji efektivně využít pro podnikatelské účely, aniž by proběhl proces její celkové regenerace, a vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.
  • Nemovitost k rekonstrukci je nemovitost, která není dostatečně efektivně využívaná, je ze stavebního hlediska zanedbaná a zastaralá a nelze ji efektivně a plnohodnotně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace či modernizace.

Brownfield je tedy v tomto smyslu chápán jako objekt, který je zcela nevyužíván, nemovitost k rekonstrukci může být plně či částečně využívána.

Cílovou skupinou pro tuto výzvu je 57 malých venkovských obcí, které mají výjimečný potenciál přírodního subsystému cestovního ruchu (CR).* Seznam podporovaných obcí naleznete na tomto odkazu https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-iv/ v sekci Soubory níže na stránce (Příloha č. 8 – Seznam obcí – teritoriální vymezení režimu regionální podpory zaměřeného na cestovní ruch).

Výzva byla vyhlášena 16.7.2019, sběr bude spuštěn od 16.9.2019 a potrvá do 31.3.2020. Pro malé podniky je nachystaná podpora 45 %, pro střední 35 %. Lze ji získat na:

  • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úpravu pozemků, rekonstrukci objektů, modernizaci, úpravy, výstavbu či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, technická zařízení budov,
  • náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu),
  • technologické zařízení/vybavení nezbytné pro řádný a plně funkční provoz objektu jako např. vlek, bowling, prvky wellness, saunové technologie, technologická vybavení kuchyně a přípraven jídla apod. (do 30 % celkových způsobilých výdajů projektu).

Způsobilé výdaje musí být vynaloženy nejdříve v den podání žádosti o podporu.
V souvislosti s projektem musí dojít ke vzniku nových pracovních míst (alespoň 1 pracovní místo na každých 10 mil. Kč způsobilých výdajů).

Podporovány budou ekonomické aktivity pod kódy 55 Ubytovací služby a 56 Stravovací služby, podávání nápojů. Minimální podpora bude činit 1 mil. Kč, maximální 100 mil. Kč a bude pravděpodobně podmíněna vznikem několika nových pracovních míst.

Využijte této jedinečné a zároveň pravděpodobně poslední šance na podporu Vašeho podnikání v cestovním ruchu z programu Nemovitosti. V případě zájmu Vám rádi s žádostí o dotaci pomůžeme. Kontaktujte nás.

Redakce Dotačních novin, T: 538 705 772, @: karolina.zemanova@dotacni.info

* Pro zajímavost, celkový potenciál se skládá z dílčích složek, které v území existují pro provozování konkrétních aktivit CR jako je vhodnost krajiny pro určitou aktivitu CR, fixní danost (památky, muzea, skanzeny,…) a kulturní, sportovní a jiné akce.

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>