MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Farmer_plowing_in_Fahrenwalde,_Mecklenburg-Vorpommern,_Germany

Podpora genetických zdrojů zvířat

Ceske_Svycarsko

Podpora cestovního ruchu

Tulipány

Květen 29, 2019 Komentáře (0) Zobrazení : 1634 Soukromý sektor, Veřejný sektor, Životní prostředí

Podpora zlepšení životního prostředí v sídlech

Máte zájem o zhodnocení životního prostředí ve vaší obci a zlepšení stavu místní přírody a krajiny? Aktuálně je vyhlášena výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí s číslem 132, která se zaměřuje právě na podporu zlepšení kvality sídelní zeleně.

Sídelní zeleň v obcích a městech představuje rozsáhlé plochy, které posilují obytný charakter. Intravilánová zeleň plní další celou řadu funkcí. Pro obyvatele je důležitá funkce estetická, přírodní a hygienická, zde jde hlavně o zlepšení mikroklimatických a biologických podmínek i celkového životního prostředí tím, že pozitivně ovlivňuje kvalitu ovzduší, snižuje prašnost, teplotu v letních měsících, poskytuje stín, zvyšuje vlhkost vzduchu a podíl kyslíku v ovzduší a dále omezuje hlučnost způsobenou například dopravou. Poskytuje podmínky pro život řady organismů, např. ptáků, a výrazně zvyšuje množství živočišných i rostlinných druhů, které se v zastavěném území vyskytují.

Výzva má za cíl podpořit především zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů. Ale je zde celá řada dalších podporovaných aktivit:

  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru, vytváření vodních a mokřadních biotopů, prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody, např.: tůně/jezírka, mokřady, vodní toky a jejich částí, drobné retenční nádrže na srážkovou vodu přístupné pro život a vývoj na vodu vázaných organismů (bez použití umělých těsnících materiálů).
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity, např.: bezpečné ponechání stojících torz dřevin, bezpečné ponechání doupných stromů, zpracování a ponechání ležících kmenů, zpracování a ponechání větví v hromadách, vytváření přirozených úkrytů či líhnišť pro organismy.
  • jako součást realizace zeleně doplnění bylinného patra, např.: zakládání a obnova zatravněných ploch, zakládání trvalkových záhonů neinvazních bylin a cibulovin.
  • jako součást realizace zeleně pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře, např.: informační cedule/panely za účelem zajištění pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému opatření, interaktivní prvky za účelem zajištění pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému opatření, hmyzí hotely, lavičky pro veřejnost, odpadkové koše, stojany na kola, veřejná pítka, zahrazovací sloupky k zeleni, žardiniéry pro výsadbu dřevin či trvalek na nepropustných plochách, stromové mříže.
  • jako součást realizace zeleně přeměna ploch, které funkčně propojují prvky veřejné zeleně, např.: přeměna nepropustných ploch na propustné a polopropustné, rekonstrukce cest a pěšin s propustným a polopropustným povrchem, budování nových cest a pěšin s propustným a polopropustným povrchem.

Výše podpory činí 60 % z celkových způsobilých nákladů. Na některé vybrané činnosti je procentuální limit, např. u opatření týkající se vody je možné získat nejvíce 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně, 20 % na zakládání trávníků či 20 % na založení trvalkových záhonů.

Projekt musí být zaměřen na posílení biodiverzity daného území, ne pouze na estetické úpravy veřejných prostorů (např. nejde financovat plošné odstraňování dřevinných porostů a jejich nahrazení novou výsadbou okrasných keřů, rekonstrukce zanedbaných trávníků a podobně).

Obnově zeleně musí předcházet důkladné posouzení stavu stávajících dřevin a řádně zpracovaný projekt. Důležitá je následná péče po výsadbě (např. zálivka, výchovný řez, uvolňování a odstraňování úvazů a kůlů okolo stromu, které jej mohou poškodit, v odůvodněných případech ochrana proti okusu) probíhající minimálně po dobu tří let. Příjem žádostí probíhá do 31. 10. 2019.

V případě, že zvažujete možnost podání projektu nebo potřebujete více informací a pomoc s přípravou žádosti, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme.

Redakce Dotačních novin, T: +420 777 484 896, email: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>