MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Co znamená pojem de minimis

Co znamená pojem de minimis?

Dotační noviny_SS

Dotační noviny pro soukromý sektor 02/2022

Podpora energetických úspor pro budovy z NPO a OPŽP

Únor 21, 2022 Komentáře (0) Zobrazení : 1423 Dotační Noviny, Veřejný sektor, Životní prostředí

Podpora energetických úspor pro budovy z NPO a OPŽP

Roky 2022 a 2023 budou dle stávajících informací velmi bohaté na dotační možnosti v oblasti podpory energetických úspor. Vzhledem k širokým dotačním příležitostem se v tomto článku zaměříme především na energetické úspory spojené s rekonstrukcí budov. Konkrétně se bude jednat o výzvy financované z Národního plánu obnovy (NPO) a Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Národní plán obnovy
V rámci výzvy z Národního plánu obnovy je možné uvažovat o finanční podpoře zateplení, výměny oken, dveří, kotle či instalace fotovoltaického systému. Důležitou podmínkou pro zisk dotace je úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů v minimální výši 30 %. Dalším důležitým parametrem (hlavně pro výši podpory) je snížení konečné spotřeby energie. Např. v případě snížení konečné spotřeby energie o 20 % je dotace stanovena ve výši 40 %. V případě snížení konečné spotřeby energie o více než 60 % je kalkulováno s podporou 55 % ze způsobilých výdajů projektu. Dotaci je možné dále navýšit také zavedením energetického managementu, který zlepší hospodaření budovy se zdroji.

Dobrou zprávou je skutečnost, že o dotaci z Národního plánu obnovy můžou žádat i památkově chráněné a architektonicky cenné budovy. U nich se počítá s tím, že při zachování charakteru stavby nemůžou dosáhnout tak vysokých úspor, proto stačí mít zajištěné snížení konečné spotřeby energie minimálně o 10 %. V takovém případě je možné počítat s dotací ve výši 45 %. Pokud se podaří snížit konečnou spotřebu energie o alespoň 30 %, tak se podpora zvyšuje na 55 %. Zároveň ale i u památkově chráněných budov platí požadavek na snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů o 30 %.

Mezi důležité dokumenty, které je potřeba mít připravené k žádosti, patří energetický posudek, průkaz energetické náročnosti (PENB) pro stav po realizaci projektu, projektová dokumentace a položkový rozpočet. Příjem žádostí probíhá do 30. září 2022. Je ale možné, že dojde k vyčerpání alokace výzvy i dříve, proto doporučujeme s podáním žádostí neotálet.

Operační program Životní prostředí
Jako i v minulém programovém období 20142020 se můžeme těšit v rámci OPŽP na širokou podporu energetických úspor. Kromě tradičně podporovaných aktivit jako zateplení, výměna oken, dveří či kotle bude nově podpora rozšířena i do dalších oblastí. Konkrétně se jedná o financování technologií pro akumulaci, úpravu a rozvodů tzv. „šedých“ a srážkových vod. V praxi tedy bude možné podpořit i instalaci retenčních nádrží či rekonstrukci rozvodů tak, aby bylo umožněno splachování toalet pomocí užitkové vody. Rovněž bude možné žádat i na výstavbu či rekonstrukci zelených střech. Mezi další dotované aktivity také patří výměna chlazení či modernizace osvětlení.

Dotace bude poskytována pravděpodobně v rozmezí 5070 % dle konkrétního snížení spotřeby energie a dalších technických ukazatelů. V případě, že bude na větší ploše budovy provozována komerční činnost, je možné počítat s dotací maximálně 45 %.

První výzvu z OPŽP na tuto oblast je možné očekávat na začátku roku 2023. Jedním z důvodů nastavení tohoto termínu je zamezení souběhu podobných dotací z NPO. Projektům, které budou na jaře 2022 připraveny, tedy doporučujeme zvážit podání žádosti do výzvy financované Národním plánem obnovy, která byla zmíněna výše.

Máte záměr energetických úspor a nevíte, zdali můžete dosáhnout na dotaci? Neváhejte se na nás obrátit. Rádi váš záměr zdarma posoudíme.

Redakce Dotačních Novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>