MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Fotovoltaika

Podpora fotovoltaických systémů

COVID

Podpora výroby zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany

Začínající_podnikatelé

Únor 18, 2020 Komentáře (0) Zobrazení : 1737 Podnikání a inovace, Soukromý sektor

Podpora na technologie pro začínající malé podnikatele

Potřebujete získat nové výrobní kapacity? Potřebujete vyrábět rychleji, s vyšší přesností a efektivněji? Jste začínajícím drobným podnikatelem či malým podnikem?

Od 17. 2. 2020 je vyhlášena výzva oblíbeného dotačního titulu Technologie pro začínající podniky. Pro malé podniky (do 50 zaměstnanců), které vznikly v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018, se nabízí možnost podpoření pořízení nových strojů, technologických zařízení, software a vybavení.

Výše podpory je 45 % a je poskytována zpětně, tedy na reálně vynaložené náklady, které však musí vzniknout až po podání projektu a řádném poptávkovém nebo výběrovém řízení (Do investice 2 mil. Kč není potřeba realizovat složité výběrové řízení, ale je nezbytné dodržet zásady transparentnosti a hospodárnosti. Při výdajích převyšujících 2 mil. Kč je již třeba realizovat výběrové řízení dle metodiky OP PIK).

Podpora musí činit minimálně 0,5 mil. Kč a maximálně 1,5 mil. Kč.

Příklady způsobilých výdajů

  • Dlouhodobý hmotný majetek:
    výrobní stroje – CNC, lasery, ohraňovací lisy, vstřikovací lisy, vodní paprsky,…
    nevýrobní stroje – servery, PC stanice, tiskárny, měřidla, manipulační technika, skenery, kamery, obrazovky, firemní wifi, čipy, čtečky kódů, testery,…
    regálové systémy, palety, přepravky, aj.
  • Nehmotný majetek – výdaje na software (ERP, CRM aj.), programy, data, databáze, příp. licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how.

Místo realizace může být na celém území České republiky kromě Prahy.

Žádosti o podporu je možné předkládat od 9. 3. 2020 do 25. 5. 2020, nicméně je vzhledem k velkému zájmu doporučujeme podat co nejdříve, protože v případě vyčerpání prostředků může být příjem předčasně uzavřen.

Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je 25. 5. 2021.

V případě zájmu o konzultaci nebo více detailních informací nás neváhejte kontaktovat.

Redakce Dotačních novin, T: 538 705 772, @: karolina.zemanova@dotacni.info

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>