MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Praha

Zajímavosti v OP Praha – Pól růstu

calendar-999172_1920

Podzimní výzvy OP PIK – neopakovatelná šance pro české...

alleyway-1149390_1920 (1)

Srpen 25, 2016 Komentáře (0) Zobrazení : 2909 Nezařazeno

Podzim ve znamení OP Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí aktuálně vyhlásilo celkem 5 zajímavých dotačních titulů, vhodných zejména pro veřejný a neziskový sektor.  Peníze z prostředků Evropské unie jsou určeny projektům v oblasti nakládání s odpady, veřejné zeleně, krajinných úprav a energetických úspor na veřejných budovách.

V oblasti odpadového hospodářství mohou být pro žadatele zajímavé projekty na výstavbu či modernizaci sběrných dvorů včetně nákupu vybavení, dále pořízení kontejnerů na tříděný odpad, svozových vozů či nákup třídících linek a technologií pro materiálové využití a zpracování odpadů. V rámci prevence vzniku odpadů mohou obce pořídit kompostéry do domácností občanů, rozmístit kontejnery na sběr textilu a oděvů a k nim pořídit přiměřený svozový prostředek. Zajímavou možností může být rovněž dotace na výstavbu, modernizace a vybavení bioplynových stanic.  Žadatel může rovněž prostřednictvím dotace vybudovat či zmodernizovat zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně odpadů zdravotnických. Novinkou pro obce může být rovněž podpora Center opětovného použití včetně svozové a manipulační techniky, nebo neinvestiční podpora pro vývoj softwarů přispívajících k předcházení vzniku odpadů.

Výše podpory se liší v rámci jednotlivých záměrů- obecně lze říci, že na dotaci až do výše 85 % můžete dosáhnout u všech typů projektů s výjimkou pořízení kontejnerů na separovaný odpad včetně svozového vozidla, třídících linek a technologií na materiálové využití. U těchto záměrů je možnost využít snížené dotace max. 30 % a kombinace s půjčkou SFŽP.

Přesné podmínky pro půjčku SFŽP budou zveřejněny v září, již nyní můžeme říci, že splatnost úvěru bude zřejmě 10 let s možností odkladu splátek o 12 měsíců a výše úroku se bude pohybovat zřejmě na max. 1 %.

V oblasti podpory veřejné zeleně bude možné získat dotaci na výsadbu či obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu výsadbami stromů a založením či obnovou zatravněných ploch, včetně ošetření stromů či výsadby keřů. V rámci projektu lze rovněž založit doprovodné vodní prvky- mokřadní biotopy, jezírka, tůně, drobné retenční nádrže.

Rovněž budou podporovány krajinářské projekty jako například výsadba stromořadí, remízů, obnova krajinných prvků, tůní, mokřadů, malých vodních nádrží či obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou. Výše dotace se liší dle záměru, od 50 % na vybudování vodních nádrží, 75 % dotace na zprůchodnění biokoridorů, až k 80 % dotace pro projekty ekostabilizační – zejména na vodu vázané ekosystémy a krajinné prvky.

Program Úspor energií pro veřejné budovy má za cíl dosáhnout prostřednictvím kombinace různých opatření ke snížení energetické náročnosti budov. Podporováno je zateplení obvodového pláště, výměna či repase otvorových výplní, instalace fotovoltaiky, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, systémy využívající odpadní teplo, výměna zdroje na fosilní paliva do 5MW za technologie využívající biomasu, tepelná čerpadla, zemní plyn či kogeneraci. Dále je možno instalovat solárně termické panely k ohřevu teplé vody.

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální hranicí 40 %. Dále je možné získat bonifikaci ve výši 10 % pro žadatele, kteří zajistí rekonstrukci technologického vybavení způsobilého pro podporu, energetický management a další úsporná opatření metodou EPC.

Nad úroveň dotace tzn. do max. výše 60 %, může být žadateli poskytnuta podpora formou zvýhodněného úvěru SFŽP. Míra úroku i podmínky budou stejně jako u odpadového hospodářství zveřejněny během měsíce září, měly by však odpovídat 1% úroku, splatnosti 10 let a možnosti odkladu splátek až na 12 měsíců.

Žádosti o podporu na krajinářské projekty můžete podávat SFŽP do 17. října 2016. Projekty odpadového hospodářství mají termín uzávěrky 30. 11. 2016. Čas na přípravu projektů pro energetické úspory veřejných budov je do 20. 12. 2016.

Dohromady se na podzim 2016 rozdává z EU fondů 5,6 miliard Kč. Největší alokace bude v úsporách energií pro veřejné budovy (3 mld. Kč) a v odpadovém hospodářství (1,85 mld. Kč).

Termíny i výši dotace znáte, teď už jen zbývá využít příležitost. Neváhejte se na nás obrátit.

Za tým CYRRUS ADVISORY, a.s.

Mgr. Jana Valová, Garant sekce OPŽP

+420 734 622 343, jana.valova@cyrrusadvisory.cz

Tags: , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>