MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotace z oblasti sportu

Nejnovější dotační příležitosti z oblasti sportu

shutterstock_155292674.jpg

Vyhlášení výzev z operačního programu Životní prostředí

shutterstock_148456595.jpg

Únor 2, 2015 Komentáře (0) Zobrazení : 10683 Soukromý sektor, Veřejný sektor

ROP SM 2.3.1 Fyzická revitalizace území

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vydal výzvu pro podávání žádostí o dotace na projekty spadající do oblasti Rozvoj venkova – Fyzická revitalizace území. Cílem je zvýšit kvalitu života na venkově prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území. Žádosti je možné podávat do 13. us pharmacy prices for cialis 3. 2015 do 12:00.

Výzva je realizována v rámci prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova a podoblasti 2.3.1 Fyzická revitalizace území. Společným cílem je zlepšit kvalitu života v tomto regionu, především na venkově. Toho bude v rámci této výzvy dosaženo podporou investic do fyzické revitalizace území obcí s méně než 5 000 online pharmacy india xanax obyvateli a s více než 500 obyvateli. Výsledkem by pak mělo být ucelené řešení veřejných prostranství, která zkvalitní život obyvatel dané obce i okolních obcí.

Tato výzva podpoří následující aktivity:

 • Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití
  • ucelené řešení revitalizace městských a obecních částí, jader včetně památkových objektů (bez převažující vazby na cestovní ruch)
  • výstavba parkovacích ploch
 • Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně http://sildenafilviagra-rxstore.com/ výsadby okrasné zeleně
 • Přeložky a výstavba technického que es cialis y para que sirve a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních cialis and vision blurring a účelových obslužných komunikací
  • stavební úpravy stávajících místních a účelových komunikací (ne silnice II. a III. třídy), případně výstavba nových místních a účelových komunikací pouze ve vazbě cialis and side effects na občanské vybavení a veřejná prostranství
  • přeložky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební úpravou či výstavbou místních a účelových komunikací, ale pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity
  • dosage cialis daily use

  • stavební úpravy a výstavba chodníků, pěších zón, podchodů, nadchodů, včetně značení a úprav pro tělesně postižené, veřejného osvětlení, veřejné zeleně a mobiliáře, ale pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity
 • Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží
  • odstranění nevyužitelných staveb z důvodu ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatel a požární bezpečnosti
  • odstranění ekologických zátěží v případě, že tadalafil citrate se nejedná o závažnou ekologickou zátěž (vážně kontaminované lokality), pouze za podmínky, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje

Podpořena může být pouze revitalizace veřejného prostranství obce, na kterém se nachází občanské vybavení (budovy sociálních a zdravotních služeb, školy, kulturní budovy apod.), služby (obchody, restaurace apod.), dopravní terminály a zastávky veřejné dopravy.

Žádat o tuto podporu mohou kraje, obce s více než 500 obyvateli a méně než 5 000 obyvateli, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, http://tadalafilcialis-storerx.com/ ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační spolky) a školské právnické osoby, které se nachází na území regionu soudržnosti Střední Morava.

Jeden projekt může být v rámci této výzvy podpořen částkou minimálně 2 mil. http://tadalafilcialis-storerx.com/ Kč a maximálně 10 mil. Kč.

Chcete se dozvědět více o výzvě ROP SM 2.3.1 Fyzická revitalizace území? Neváhejte kontaktovat specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin cialis hair loss Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: + 420 538 705 how much does cialis cost in south africa 774

Zdroj

Tags: , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>