MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_153412091.jpg

OPPK podpoří revitalizaci a ochranu území v Praze

shutterstock_109622666.jpg

Program podpory kultury na rok 2014 pro město Pardubice

shutterstock_157690622.jpg

Srpen 7, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3077 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 30.7.2014 výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, týkajících se rozvoje inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.

O dotaci na rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu, vývoje a praxí mohou žádat organizace pro výzkum a šíření znalostí splňující podmínky Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Mezi tyto organizace například patří vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a Akademie věd České republiky. Dále o podporu mohou žádat podnikatelské subjekty, zejména pak malé a střední podniky a nestátní neziskové organizace, například hospodářské komory a podnikatelská sdružení.

Čtrnáctá výzva

Projektové žádosti pro tuto výzvu, která se vztahuje k prioritní ose Inovace a podnikání, je možné podávat od 30.7.2014 kontinuálně až do 10.12.2014 do 14:00 hodin. Výzva je určena na podporu projektů zaměřených na investiční aktivity, které jsou spojeny se vznikem nových a rozvojem stávajících jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje. Dále je cílem výzvy zdokonalování inovační infrastruktury na území města, která umožňuje vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje. Podporovány budou také projekty zaměřené na pořízení a modernizaci přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace.

Alokace

Na výzvu je vyčleněno 85 milionů Kč, přičemž minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů jednoho individuálního projektu je 1 milion Kč. U projektů, které nezakládají veřejnou podporu může dosáhnout podpora až do výše 92,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu a to za předpokladu, že žadatelem je veřejnoprávní subjekt. Soukromoprávní subjekty mají povinnost zajistit spolufinancování ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. Projekty, které zakládají veřejnou podporu mohou čerpat dotaci na způsobilé výdaje ve výši 50 %.

Projekty, které budou žádat o podporu, musí být zrealizovány na území hlavního města Prahy a podpora je určena primárně projektům investičního charakteru, což znamená, že předmětem podpory nejsou projekty čistě výzkumného charakteru a projekty, jejichž výstupem jsou studie, analýzy a podobně. Realizace musí být zahájena nejpozději 6 měsíců po schválení podpory a ukončena nejpozději do 30.9.2015.

Chcete se dozvědět více o výzvě OP Praha – Konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.1. rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, nebo se zeptat na jiné možnosti dotací? Kontaktujte specialisty z CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Michal Dufek, @: michal.dufek@cyrrusadvisory.cz, T: +420 538 705 730.

Zdroj

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>