MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
vyzkum.jpg

HORIZONT 2020: Integrace společnosti v oblasti vědy a inovací

shutterstock_157690622.jpg

Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a...

shutterstock_153412091.jpg

Srpen 7, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2432 Soukromý sektor, Veřejný sektor

OPPK podpoří revitalizaci a ochranu území v Praze

Z prostředků Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost za součaného spolufinancování z Evropského fondu regionálního rozvoje, lze čerpat z celkové alokované částky 1 994 235 951,6 Kč do termínu 28.1.2015. Podpora se týká činností vedoucích zejména k revitalizaci a ochraně území hl. města Prahy.

Specifickým cílem programu je revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu „brownfields“, zvýšit jejich atraktivitu pro investory, občany i návštěvníky a posilovat tak jejich městotvornou funkci a ekonomický potenciál, zlepšit kvalitu přírodního prostředí v revitalizovaných územích a jejich okolí, revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, včetně sídlišť nebo jiných sociálně problémových lokalit (například s vysokou koncentrací kriminality); v rámci revitalizace ploch obnovovat i nevyužívané, historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti, podpořit rozšiřování a obnovu ploch zeleně ve městě, včetně realizace prvků ÚSES a ochrany lokalit systému Natura 2000, zlepšit vodní bilanci a kvalitu povrchových a podzemních vod, dále také vybudování protipovodňové ochrany území nebo snížení hlukové zátěže.

Takových cílů má být dosaženo za pomoci podporovaných aktivit, mezi které patří revitalizace ploch s ekologickou zátěží, revitalizace ploch významných pro rozvoj města, regenerace veřejných prostranství v obytných územích, revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.), revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území, obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů, revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně revitalizace doprovodné zeleně, výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně, doplňkové projekty malého rozsahu zabezpečující ochranu území ohrožených povodněmi.

Mezi oprávněné žadatele o dotaci řadíme hlavní město Prahu, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy a nestátní neziskové organizace.

Chcete se dozvědět více o výzvě OPPK Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území, nebo se zeptat na dotační možnosti pro soukromý sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Zdroj

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>