MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
email

Zářijové elektronické Dotační noviny

shutterstock_147026888.jpg

Podpora inovativního doktorského vzdělávání v rámci Horizontu 2020

shutterstock_153412091.jpg

Říjen 1, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 5076 Veřejný sektor

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil příjem žádostí na „Cyklostezky“

SFDI vydal Pravidla pro poskytování příspěvku na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Výše příspěvku se může pohybovat až do 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Výstavbou se myslí proces realizace nové cyklistické stezky spočívající ve stavebních úpravách. Údržbou se rozumí práce na cyklistické stezce, kterými se udržuje v provozně a technicky vyhovujícím stavu. V rámci tohoto programu tak nelze čerpat na tyto položky:

 • Veřejné osvětlení cyklistické stezky.
 • Odpočívající plochy včetně jejich vybavení.
 • Přeložky sítí, s výjimkou přeložek sítí, které jsou vyvolány vlastní stavbou cyklistické stezky.
 • Dešťová a splašková kanalizace nebo úpravy k odvádění vody.
 • Sjezdy nebo nájezdy.
 • Osázení vegetací a sadové úpravy.
 • Opěrné zdi, které nejsou součástí tělesa cyklistické stezky.
 • Oplocení.
 • Demolice objektů.
 • Geodetické a geometrické práce s výjimkou zaměření skutečného provedení stavby.
 • Vedlejší rozpočtové náklady, např. ztížené stavební podmínky, přirážky, provoz investora, stavební a autorský dozor, apod.

Výše příspěvku bude maximálně do výše 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Lze požádat také o příspěvek na akce již započaté, podmínkou je vyčíslení plánovaných finančních nákladů na etapu akce, pro kterou se příspěvek žádá, a která bude realizována v roce 2015 a 2016. Žadatel musí doložit, že je schopen spolufinancovat danou akci, aby bylo pokryto 100 % nákladů akce. Cyklistická stezka nesmí být využívána k podnikatelským účelům a po dobu 8 let musí být zajištěno její bezplatné užívání.

Chcete se dozvědět víc o výzvě Příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 nebo se zeptat na možnosti dotací pro Váš sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452

Zdroj

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>