MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_153412091.jpg

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil příjem žádostí na „Cyklostezky“

shutterstock_154220933.jpg

CEEPUS – středoevropský výměnný univerzitní program

shutterstock_147026888.jpg

Říjen 1, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3391 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Podpora inovativního doktorského vzdělávání v rámci Horizontu 2020

Výzkumné instituce a výzkumní pracovníci mohou do 13. ledna žádat o finanční podporu udělovanou Inovativními školícími sítěmi (ITN). Tato grantová příležitost je udělována v rámci Akce Marie Sklodowské-Curie (MSCA) v programu Horizont 2020. Cíl ITN je vytvořit novou generaci aktivních, podnikavých a inovativních mladých výzkumníků, schopných čelit současným i budoucím výzvám a přispívat tak k hospodářskému i společenskému prospěchu.

Žadatelé se musí aktivně podílet na výzkumu a výzkumném vzdělávání (například vysoké školy, veřejná nebo soukromá nekomerční výzkumná střediska, velké podniky, malé a střední podniky, neziskové a charitativní organizace apod.). Projekt Inovativní školící sítě může mít jednu ze tří forem – Evropské školící sítě (ETN), Evropské průmyslové doktoráty (EID) a Evropské společné doktoráty (EJD) – z nichž každá musí splňovat jiné požadavky.

Největší podíl finančních prostředků je zpřístupněn pro Evropské školící sítě (ETN). Tento program má za cíl vzdělávat výzkumníky k podnikavosti, kreativitě a inovacím. ETN se musí účastnit minimálně tři přijímací instituce z různých států EU nebo jinak asociovaných s programem Horizont.

Evropské průmyslové doktoráty (EID) mají za prioritu včlenit neakademický sektor do doktorského vzdělávání tak, aby dovednosti výzkumníků odpovídaly potřebám veřejného i soukromého sektoru. EID se musí účastnit minimálně dvě přijímací instituce z různých států EU nebo jinak asociovaných s programem Horizont. Minimálně jedna instituce musí být z neakademického sektoru a minimálně jedna instituce musí být oprávněna k udělování doktorských titulů.

Evropské společné doktoráty (EJD) mají za cíl propagovat mezinárodní, mezioborovou a interdisciplinární spolupráci. Je možné získat společný, dvojitý nebo vícenásobný doktorský titul. EJD se musí účastnit minimálně tři přijímací instituce z různých států EU nebo jinak asociovaných s programem Horizont, které jsou oprávněny udělovat doktorské tituly.

Finanční podpora se pro přijímací instituce a výzkumné pracovníky různí. Pro výzkumníka se udělují příspěvky na životní náklady (€ 3,110/měs), mobilitu (€ 600/měs) a rodinu (€ 500/měs). Přijímací instituce mají nárok na příspěvek na provoz sítí a výzkumné a školící náklady (€ 1,800 za výzkumníka/měs) a management a koordinaci projektu (€ 1,200 za výzkumníka/měs).

Chcete se dozvědět více o Inovativních vzdělávacích sítích, nebo se zeptat na dotační možnosti pro soukromý sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Karel Ďásek @: karel.dasek@cyrrusadvisory.cz, T: +420 538 705 776

Zdroj

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>