MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační noviny_SS

Dotační noviny pro soukromý sektor 04/2022

Digitální podnik

Podpora nákupu špičkových ICT technologií

Dotace na úspory vody

Květen 25, 2022 Komentáře (0) Zobrazení : 1054 Soukromý sektor

V Národním plánu obnovy je připravena 1 miliarda korun na podporu úspory vody v průmyslu

Jednou z novinek, které jsme se dočkali v Národním plánu obnovy, je I. výzva Úspory vody v průmyslu z komponenty 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda. V následujícím článku shrneme vše, co byste o této výzvě měli vědět a přiblížíme náležitosti, na které byste neměli zapomenout, pokud se pustíte do přípravy projektu.

Žádosti o podporu je možné podávat již od 12. 5. 2022 a sběr probíhá až do 30. 9. 2022. Finanční prostředky jsou alokovány v celkové výši 1 miliardy korun a jsou určeny pro všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost podniku. Zároveň mohou být podpořeny projekty z celé České republiky, to znamená, že i z území hlavního města Prahy, které bývá z mnoha dotačních titulů vyloučené. Míra podpory je jednotná pro všechny žadatele, a to ve výši 40 %. Maximální částka podpory na jeden projekt činí 25 milionů korun.

Jelikož je primárním cílem této výzvy podpořit opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře, budou podpořeny pouze ty aktivity, které povedou k úspoře vody alespoň v minimální výši 5 % nebo 100 /rok a bude doložena vodním auditem. Jedná se tak o podmínku, která je klíčová pro úspěšnost vašeho projektu.

Jako příklad podporovaných aktivit můžeme uvést:

 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody v rámci podniku
 • Optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením)
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody v rámci vodního hospodářství v areálu podniku
 • Zlepšení infrastruktury v rámci podniku, zejména snížení netěsností rozvodů vod
 • Instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků v rámci areálu podniku
 • Zřízení retenčních nádrži sloužící pro zadržení a využití vody v rámci vodního hospodářství v areálu podniku aj.

Důležitými podmínkami, které musí žadatel splňovat, je bezdlužnost, nemít koncového majitele v daňových rájích, nebýt podnikem v obtížích a mít minimálně dvě uzavřená účetní období.

Co je potřeba k žádosti o podporu:

 • Mít zpracovaný podnikatelský záměr dle doporučené osnovy
 • Splňovat povinnost stanovenou Zákonem o účetnictví o zveřejňování účetních závěrek (minimálně za poslední dvě účetně uzavřená období)
 • Mít zpracovaný vodní audit v rozsahu stanoveném výzvou
 • Doložit vlastnická nebo jiná práva k nemovitosti, kde bude projekt realizován (výpis z KN, nájemní smlouva,…)
 • Mít nachystaný souhrnný, kumulativní rozpočet projektu podložený indikativní nabídkou/nabídkami, na základě které/kterých byla stanovena výše výdajů
 • Mít zapsané skutečné majitele v Evidenci skutečných majitelů (platí pro právnické osoby)

V případě, že stále tápete a nevíte, jestli má váš záměr v této výzvě šanci na úspěch, kontaktujte nás. Pomůžeme vám jak s přípravou podnikatelského záměru, tak s veškerou potřebnou dokumentací.  

Redakce Dotačních novin, T: 538 705 772, @: karolina.zemanova@dotacni.info

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>