MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_155179133.jpg

Dotace na podporu mezinárodního turismu v EU

SPM-small

Stáže pro mladé 2 – příležitost získat nového zaměstnance...

800px-Fishing_Lake_Ohrid

Říjen 24, 2014 Komentáře (2) Zobrazení : 7101 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Vláda schválila Operační program Rybářství 2014-2020!

Vláda schválila poslední zbývající Operační program Rybářství 2014-2020, který nabídne v nové sedmiletce rybářům a producentům ryb přibližně 1,1 miliardy korun. V minulém období to bylo 975 milionů korun. Širší zaměření tohoto programu dá možnost získat dotaci také začínajícím rybářům nebo podnikatelům a pomůže rozjet jejich podnikání.

Priority operačního programu Rybářství ČR na období 2014-2020 jsou definovány takto:

 • Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb.
 • Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci.
 • Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb.
 • Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace).
 • Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšení stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.

V rámci priority Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje lze získat dotaci např. na:

 • Rozvíjení v akvakulturních hospodářstvích technických, vědeckých nebo organizačních znalostí, které zejména snižují dopad na životní prostředí, podporují udržitelné využívání zdrojů v akvakultuře, zlepšují podmínky zvířat nebo usnadňují nové udržitelné metody produkce.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje
 • Výstavba rybníků.
 • Zachování spotřeby energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakultura, účinnější využívání zdrojů.
 • Zřizování podniků udržitelné akvakultury nově začínajícími chovateli.
 • Vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení.
 • Investice umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na využívání a kvalitu vody, zejména díky snížení množství použité vody nebo použitých závadných látek, antibiotik a dalších léčiv nebo zlepšení kvality vody na výstupu, a to včetně nasazení multi-trofických systémů akvakultury.

V rámci priority Podpora provádění Společné rybářské politiky lze získat dotaci např. na:

 • Shromažďování, správu a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a provádění společné rybářské politiky.
 • Zlepšení systémů shromažďování a správy údajů a realizace pilotních studií s cílem zlepšit stávající systémy shromažďování a správy údajů.
 • Vývoj, nákup a instalace komponentů, včetně počítačového hardwaru a softwaru, které jsou nezbytné k zajištění sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury.
 • Školení a výměnné programy, včetně výměny mezi členskými státy, pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností.

V rámci priority Podpora uvádění na trh a zpracování lze získat dotaci na:

Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury:

 • Přispívající k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí, včetně nakládání s odpady.
 • Zlepšující bezpečnost, hygienu, zdravotní a pracovní podmínky.
 • Podporující zpracování úlovků komerčních populací ryb, které nemohou být určeny pro lidskou spotřebu.

Dále lze získat dotaci na:

 • Přípravu a provádění plánů produkce a plánů uvádění produktů na trh.
 • Vytváření organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborových organizací.
 • Vedení regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní s cílem zvyšovat povědomí veřejnosti o produktech akvakultury.

Kompletní informace o Operačním programu Rybářství 2014-2020 naleznete zde.

Chcete se dozvědět více informací o Operačním programu Rybářství 2014-2020, nebo se zeptat na další dotační možnosti?

Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Stanislava Hrabcová, @: stanislava.hrabcova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 538 705 776.

Zdroj

Tags: , ,

2 odpovědi na článek Vláda schválila Operační program Rybářství 2014-2020!

 1. jiří Zamrazil napsal:

  Dobrý den,
  Prosím o informaci,pokud bych si koupil rybník asi 1,5 ha ,kde je potřeba recyklace a oprava čepu.
  Zda je možnost žádat jako soukromá osoba o dotaci a kam se obrátit v instituci životního prostředí?
  Předem děkuji za informaci.
  S pozdravem
  J.Zamrazil

  • Mgr. Lucie Tomčíková napsal:

   Dobrý den,

   Pokud máte zájem o koupi rybníku pro chov ryb, podpora může být poskytnuta fyzické osobě, která má příjmy z akvakultury. Žadatel musí být podnikem akvakultury (mít své IČO). Podporu poskytuje Ministerstvo zemědělství, bližší informace naleznete na stránkách OP Rybářství https://www.szif.cz/cs/opr2014.

   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>