MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
calendar-999172_1920

Podzimní výzvy OP PIK – neopakovatelná šance pro české...

IROP dotace školství

Nové dotace pro školy a školky v ITI regionech

shutterstock_98638544

Září 29, 2016 Komentáře (5) Zobrazení : 5465 Nezařazeno

Vyhlášeny nové výzvy na výstavbu chodníků či cyklostezek

Před několika dny došlo ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) k vyhlášení výzev v oblasti bezpečnosti dopravy a cyklodopravy. V praxi je tedy možné získat pro obce zajímavou dotaci ve výši 85 % jak na výstavbu či rekonstrukci chodníků, tak i cyklostezek. Zároveň došlo i k vyhlášení zcela nového příspěvku na křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací. Ten je v tomto případě poskytován na opravy místních komunikací v místech křížení s nadřazenou infrastrukturou. Dotaci je možné získat až do výše 100 % z celkových způsobilých výdajů. Níže se dozvíte základní charakteristiky jednotlivých programů i změny v pravidlech oproti předchozím výzvám.

Příspěvek na rekonstrukci či výstavbu chodníků pro zvýšení bezpečnosti chodců

Konkrétně je možné podpořit výstavbu či rekonstrukci chodníků, bezpečnostních prvků na vozovce či bezbariérovou úpravu samotných přechodů pro chodce. Nově je u této výzvy možné podpořit i bezbariérové úpravy nástupišť veřejné hromadné dopravy, světelné signalizační zařízení křižovatky či měřiče rychlosti vozidel. Další novinkou pro žádosti na rok 2017 je skutečnost, že se již nemusí jednat v žádosti o celistvou a propojenou pěší trasu, ale je možné žádat na více úseků v obci najednou. Příspěvek na tyto akce je stanoven ve výši 85 %.

Termín pro podání žádostí je 6. ledna 2017 do 15 hodin. Důrazně upozorňujeme žadatele, že předkládaná projektová dokumentace musí splňovat podmínky v oblasti bezbariérovosti a přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. lidé na vozíčku, maminky s dětmi v kočárku apod.).

Příspěvek na financování výstavby či oprav cyklostezek, nebo zřízení jízdních pruhů

Dotace je určena především na výstavbu nových cyklostezek či jejich opravy. Novinkou oproti předchozím ročníkům je především možnost získat dotaci i na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty přímo na komunikaci II. nebo III. třídy. Vzhledem k tomu je seznam možných žadatelů kromě obcí rozšířen i o kraje, jako vlastníky silnice, na kterých bude cyklistický pruh zřízen. Dále je nutné zmínit požadavek, že cyklostezky musí být budovány ve vazbě na odklon cyklistů z vytíženějších komunikací na samotnou cyklostezku. Příspěvek je možné obdržet do výše 85 %. Za splnění podmínky, že cyklostezka bude budována na opuštěném drážním tělese, je možné obdržet příspěvek dokonce ve výši 90 %. Žádosti je možné podávat do 20. ledna 2017, 15 hodin.

Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací

Tento nový dotační titul umožňuje financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a dopravně významné vnitrozemské vodní cesty. Podle různých variant je možné uvažovat o dotaci ve výši 100 % v případě opravy a modernizace křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou či dopravně významnou vodní cestou. Pokud se nebude jednat o rekonstrukci, ale o výstavbu těchto výše uvedených druhů křížení, tak je výše příspěvku určena na 85 %. Pro opravy či modernizace ostatních míst křížení na silnicích II. a III. třídy je možné získat příspěvek ve výši 75 %. Termín podání žádosti je do 31. ledna 2017, konkrétně v 15 hodin.

Tento článek poskytuje pouze základní informace o jednotlivých dotačních titulech. Pro konkrétní posouzení záměru ve vazbě na technické řešení stavby, intenzitu dopravy či dalších nutných kritériích k získání příspěvku se na nás neváhejte obrátit. Rádi Vám záměr posoudíme a poradíme v dalších krocích.

Redakce Dotačních novin, Radomír Věntus, T: +420 777 481 926,  @: radomir.ventus@cyrrusadvisory.cz

Zdroj: SFDI

Tags: , , ,

5 odpovědi na článek Vyhlášeny nové výzvy na výstavbu chodníků či cyklostezek

 1. Miloslav Kadlec napsal:

  Dobrý dej,
  mám dotaz, naše obec má vypracovaný projekt na rekonstrukci vozovky procházející obcí, součástí tohoto projektu je i nově vybudovaný chodník, je možné tuto projektovou dokumentaci přiložit k žádosti na výstavbu jen samostatného chodníku, nebo musíme nechat vypracovat novou projektovou dokumentaci jen na samotný chodník. \děkuji za odpověď.
  Miloslav Kadlec, Okrouhlá u Chebu.

 2. Miloslav Kadlec napsal:

  Oprava mého emailu k předchozímu dotazu děkuji.

  • Mgr. Lucie Tomčíková napsal:

   Dobrý den,

   je možné předložit stávající projektovou dokumentaci i s úpravou vozovky, jen musíte mít rozdělený rozpočet.

   S pozdravem, LT

 3. Karel Krejčíř napsal:

  Dobrý den
  Od zodpovědného pracovníka MÚ jsem dostal informaci, že dotační titul výstavba / rekonstrukce chodníků se týká pouze chodníků kolem cest II. a III. třídy, ne podél místních komunikací.
  Prosím Vaše vyjádření. Z článku výše toto nevyplývá.
  Musí být k žádosti předložena detailní, prováděcí PD, nebo stačí studie + rozpočet ?

  K.Krejčíř, M.Třebová

  • Mgr. Lucie Tomčíková napsal:

   Dobrý den,

   podpora v rámci programů SFDI je poskytována na na akce podél místních komunikací I., II. nebo III. třídy (§6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tedy mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.
   Pak je také podpora poskytována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, zde je možné získat příspěvek na rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. K žádostem SFDI musí být přiložena ověřená a autorizovaná projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení a položkový rozpočet. K žádostem do IROP projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby a položkový rozpočet.

   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>