MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační noviny_SS

Dotační noviny pro soukromý sektor 01/2023

Dotační noviny_VS

Dotační noviny pro veřejný sektor 02/2023

brownfield

Únor 22, 2023 Komentáře (0) Zobrazení : 1509 Dotační Noviny, Veřejný sektor

Vyhlášeny nové výzvy na výstavbu nebo rekonstrukci brownfieldů

Státní fond podpory investic (SFPI) vyhlásil několik výzev zaměřených na rekonstrukci stávajících brownfieldů či výstavbu nových budov na jejich původním místě. Věcně se jedná o tři výzvy. První z nich je zaměřena na rekonstrukci stávajících brownfieldů s výší dotace mezi 3–30 mil. Kč. Druhá poté řeší rekonstrukci větších objektů, kde bude dotace dosahovat 30–500 mil. Kč. Třetí výzva je připravena podpořit výstavbu nových objektů na místech bývalých budov brownfieldu s dotací mezi 30–500 mil. Kč.

Jaký je mezi výzvami rozdíl?

Nejprve se podívejme na to, v čem jsou jednotlivé výzvy vzájemně jiné. Kromě jejich odlišného zaměření vyplývajícího z velikosti dotace je to skutečnost, že výstavbu nové budovy je možné řešit pouze v rámci výzvy pro projekty na demolici a výstavbu s dotací 30–500 mil. Kč. Zároveň musí být splněno kritérium, že nová budova nesmí být postavena mimo půdorys odstraněného brownfieldu, ledaže by přesah mimo půdorys původní stavby činil nejvýše 5 % jeho velikosti. U menších typů projektů není výstavba nových objektů podporována, je možné řešit pouze rekonstrukci stávajícího objektu, případně jeho nástavbu.

Rozdílnosti jsou i mezi výzvami pouze na rekonstrukci objektů. V případě výzvy na rekonstrukci větších objektů (dotace 30–500 mil. Kč) existují další omezující skutečnosti, a to především fakt, že minimálně 90 % z výše dotace musí být vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy. Zbylých 10 % nákladů je možné použít na jakýkoliv jiný způsobilý výdaj. V případě výzvy na rekonstrukci menších objektů (dotace 3–30 mil. Kč) není potřeba se výše uvedenými kritérii řídit.

Dalším parametrem, který určuje rozdílnosti výzev, je okruh oprávněných žadatelů. U výzvy s dotací mezi 3–30 mil. Kč může být oprávněným žadatelem pouze územně samosprávný celek. U „větších“ výzev zaměřených na projekty s dotací 30–500 mil. Kč může žádat právnická osoba a okruh možných uchazečů o dotaci je tak výrazně vyšší.

Co mají výzvy společné?

Zároveň existuje řada podmínek, které jsou pro všechny výzvy stejné. Jedná se o termín ukončení příjmu žádostí, který je stanoven na 20. 4. 2023. Dalším shodným prvkem je fakt, že po rekonstrukci/výstavbě musí objekt sloužit jako budova občanského vybavení, tedy např. jako kulturní dům, obecní úřad, hasičská zbrojnice, škola, sportovní zařízení apod. V neposlední řadě je stejná i procentuální výše dotace, která může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů. Zde je ale třeba upozornit na skutečnost, že DPH je neuznatelný výdaj, takže v praxi bude maximální možná dotace pro žadatele ve většině případů nižší.

Rovněž je potřeba u všech výzev mít k dispozici pravomocné stavební povolení už před podáním žádosti o dotaci, případně jiné stanovisko stavebního úřadu (pokud je relevantní). Dalším nutným dokumentem je zjednodušený plán nakládání s odpadem, kterým se prokáže, že nejméně 70 % z celkové hmotnosti vzniklého stavebního a demoličního odpadu bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo zasypávání. Lhůta pro dokončení projektu je u všech výzev rovněž stejná – do 31. 12. 2025.

Rádi vám pomůžeme s konzultací záměru, neváhejte se na nás obrátit.

Redakce Dotačních novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>