MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
dn

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

povinna-publicita-opravdu-jste-na-nic-nezapomneli

Povinná publicita – opravdu jste na nic nezapomněli?

Přeshraniční

Květen 24, 2016 Komentáře (0) Zobrazení : 2822 Evropská územní spolupráce

Výzvy v programech evropské územní spolupráce v plném proudu

Vozidla záchranných a bezpečnostních složek, rekonstrukce kulturních a přírodních památek nebo třeba cyklostezky… Na uvedené i mnohé další aktivity mohou obce a města čerpat peníze z Programů evropské územní spolupráce 2014 – 2020.

Odpovědi na otázky pro mnoho starostů, jak vylepšit dostupnost a atraktivitu své obce lze najít v programech evropské územní spolupráce (V minulém období nazývané jako Programy přeshraniční spolupráce). Obce a města můžou pomocí dotace až 90% (85% zdroje EU a 5% podpora ze státního rozpočtu) realizovat široké spektrum projektů popsané v tabulce níže rozdělené dle operačních programů, podporovaných aktivit a podporovaného území.

Operační programy

Podporované aktivity

Obce a města z podporovaného území

INTERREG V-A Česká republika – Polsko

–          Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik, pořízení vozidel záchranných a bezpečnostních složek nebo speciálního technického vybavení. Společná odborná příprava pracovníků záchranných nebo bezpečnostních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti.

–          Investice do kulturních a přírodních atraktivit přispívajících ke zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v přeshraničním území (parkoviště, rozhledny, in-line stezky, lyžařské nebo vodácké trasy, cyklopiktogramy, turistické infobody, odpočívadla, navigační systémy, cyklobusy, propagační stany apod.)

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

–          Rekonstrukce, zlepšení a propagace kulturních a přírodních památek a pamětihodností v regionu, systematická opatření společného charakteru (jako např. studie, strategie, plány nebo propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního a přírodního dědictví.

–          Investice do zelené infrastruktury, tj. přírodní a krajinné prvky, k prevenci povodní nebo zadržování vody, přizpůsobení se změně klimatu nebo jednodušší migraci.

–          Podpora spolupráce obcí, měst a regionů a dalších institucí veřejného sektoru.

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika

–          Investiční aktivity na zlepšení dostupnosti, prezentaci nebo zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek, budování cyklistických a turistických cest s důrazem na propojení těchto kulturních nebo přírodně významných lokalit.

–          Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu, rozvoj spolupráce institucí veřejné správy.

–          Budování ekostabilizačních prvků v krajině, společné výzkumné činnosti podporující zlepšení ochrany přírodně významných lokalit, společné činnosti na prevenci a odstranění důsledků eroze a kultivace půdy.

Jihomoravský kraj

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj

OPPS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

–          Ochrana a zachování společného kulturního a přírodního dědictví (např. budovy, památníky) s bezprostředním přeshraničním významem, zvyšování povědomí o kulturním a přírodním dědictví, jeho propagace a zpřístupnění (turistické zhodnocení, tematické (cyklo)trasy a naučné stezky).

–          Strategické kooperace v oblasti ochrany přírody a krajiny, péče a managementu chráněných oblastí a citlivých prostorů, propojení stávajících chráněných oblastí, jakož i koncepce k zamezení půdní eroze v důsledku povodní, opatření v oblasti zelené infrastruktury (zlepšení ekosystémových služeb), projekty v oblasti druhové ochrany a ochrany biotopů.

–          Spolupráce mezi občany a institucemi v rámci malých projektů (např. výměna žáků, specifická tematická spolupráce mezi nestátními neziskovými organizacemi), spolupráce mezi občany a institucemi.

Jihočeský kraj

Karlovarský kraj

Plzeňský kraj

OPPS Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020

–          Koncepční protipovodňová ochrana, přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a do společných informačních systémů a komunikačních platforem, stavební opatření vztahujících se k jednotlivým projektům, společná cvičení, odborná příprava a školení, podpora práce s mládeží, vztahy s veřejností.

–          Přeshraniční opatření na zlepšení kvality vod a stavu vodních toků a útvarů podzemních i povrchových vod v přeshraničních povodích, investice do zachování a ochrany, propagace a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů.

–          Podpora kulturního a venkovského cestovního ruchu, rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně s tím související dopravní infrastruktury, společný vývoj koncepcí a produktů, realizace společných marketingových opatření.

–          Partnerská spolupráce ve všech oblastech společenského života (například v oblasti bezpečnosti, v oblasti práva a veřejné správy, regionálního plánování a rozvoje, veřejné osobní dopravy, rozvoj spolupráce aktérů na trhu práce, hospodářská spolupráce).

 

Karlovarský kraj

Liberecký kraj

Ústecký kraj

 

Pro aktuální informace o běžících výzvách, konzultace projektových záměrů nebo navázání spolupráce nás neváhejte kontaktovat.

Redakce Dotačních novin, Jiří Gonda, T: +420 777 441 876, @: jiri.gonda@cyrrusadvisory.cz

Tags:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>