MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
folder-148581_1280

Výběr dodavatele v Programu rozvoje venkova

demogreen-2017_500x346

Výstava DEMO Green

bale-191199_1280

Únor 27, 2017 Komentáře (0) Zobrazení : 4461 Rozvoj venkova

Zemědělské a lesni dotace – 4. kolo příjmu žádostí jaro 2017

Od 7. 2., jsou zveřejněny specifické a hodnotící podmínky 4. kola dotačních výzev pro zemědělce, zpracovatele, obchodní a lesní podnikatele, s příjmem žádostí v termínu 2. – 24. 4. 2017.

Z balíku 13 výzev, vystupuje do popředí především výzva na agroturistiku, jenž je jedinou dotační příležitostí programového období 2014 – 2020, podporující investice do ubytování a pohostinství. Míra dotace až 45% podporuje přestavbu, modernizaci, či novou výstavbu ubytovacího zařízení s kapacitou 6 – 40 lůžek, včetně stravovacího zařízení, i dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí. Žadatel musí mít na svém celkovém obratu min. 30% podíl tržeb ze zemědělské prvovýroby, anebo hospodařit v lese o výměře min. 10ha. Oproti loňskému kolu je nově stanovena povinnost žadatele být registrován min. 2 roky v evidenci zemědělského podnikatele.

Další významnou výzvou 4. kola, je podpora začínajících zemědělců od 18let, do 40let věku včetně, ojediněle poskytující dotační příspěvek v celkové výši 45.000 EUR a oproti ostatním dotačním možnostem neobvykle s tím, že ½ z této částky žadatel obdrží již před zahájením realizace investic. Preferenčními body je zvýhodněno převzetí hospodářství od zemědělce nad 55let. Podporovány jsou investice do zemědělských staveb a technologií, do mobilních strojů, nákupu hospodářských zvířat tvořících základní stádo, nákupu sadby, osiva krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku. Manželé nebo registrovaní partneři mohou tuto podporu obdržet pouze jednou, i když provozují dva samostatné podniky. Nově je umožněno vlastnictví právnické osoby více mladými zemědělci společně a dotační podpora nákupu nemovitosti i od osob v příbuzenském vztahu vůči žadateli.

Dalšími výzvami letošního jarního kola jsou dotace na:

  • Vzdělávací a Informační akce: 85 % dotace ze způsobilých nákladů 50 tis. – 1 mil. Kč
  • Lesnickou infrastrukturu: 80 % dotace ze způsobilých nákladů 10 tis. – 8 mil. Kč
  • Investice do nezemědělských činností: až 45 % dotace ze způsobilých nákladů 200 tis. – 10 mil. Kč
  • Investice do energie z obnovitelných zdrojů: až 80 % dotace ze způsobilých nákladů 200 tis. – 50 mil. Kč
  • Odstraňování škod způsobených povodněmi: 100 % dotace ze způsobilých nákladů 100 tis. – 5 mil. Kč
  • Neproduktivní investice v lesích (informační prvky a zařízení, i zábavní, pro turisty v lese): 100 % dotace ze způsobilých nákladů 100 tis. – 2 mil. Kč
  • Přeměnu porostů náhradních dřevin (výsadba, rekonstrukce a ochrana porostu, či půdy): 100 % dotace ze způsobilých nákladů 100 tis. – 40 mil. Kč
  • Technické vybavení dřevozpracujících provozoven: 50 % dotace ze způsobilých nákladů 10 tis. – 5 mil. Kč
  • Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě: 50 % dotace ze způsobilých nákladů 1 – 100 mil. Kč
  • Spolupráci mezi zemědělcem, zpracovatelem a prodejcem, vč, obce – obecní obchod: až 45 % dotace ze způsobilých nákladů 50 tis. – 6 mil. Kč

Neváhejte nás kontaktovat ve věci bližšího seznámení se s podrobnějšími informacemi o výše uvedených příležitostech, i v bezplatném vyhodnocení vašich šancí na žádání o poskytnutí dotace z výše uvedených podpor.

CYRRUS ADVISORY, a.s., T: 778 727 176, @: dotazy@cyrrusadvisory.cz

Tags:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>