MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_147026888.jpg

Aktuální dotace pro výzkumné organizace

VŘ

Aktuální informace z programového období 2014-2020

earth-405096_1280

Duben 23, 2015 Komentáře (0) Zobrazení : 7712 Soukromý sektor, Veřejný sektor, Životní prostředí

Aktuální dotace z oblasti životního prostředí

Potřebujete zateplit rodinný dům? Všimli jste si černé skládky a chtěli byste ve své obci definitivně vyřešit otázku nepovolených skládek? Přemýšlíte nad zavedením protipovodňových opatření?

Pak přesně pro vás jsou určeny následující řádky. Již brzy bude schválen programový dokument operačního programu Životní prostředí a vyhlášeny nové výzvy. Existuje však i řada stávajících dotačních titulů, které můžete využít na realizaci projektů z oblasti životního prostředí. Čtěte dál a dozvíte se, jaké dotace byste mohli využít pro své účely.

Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
Aktuálně nejzajímavější je výzva vyhlášená Ministerstvem ŽP ČR prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Dotační titul je zaměřen na rekultivaci nepovolených černých skládek a řešení starých ekologických zátěží. Podpora je určena krajům, městům a obcím s rozšířenou působností. Podporovanými aktivity je realizace akutních sanačních zásahů, které minimalizují rozsah nebo odvrátí hrozící riziko ekologické havárie. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 20 mil. korun. A jaké výdaje mohou být spolufinancovány z rozpočtu Fondu v rámci této výzvy? Jedná se například o projektovou přípravu včetně odborného posouzení se znaleckou doložkou, odborný dozor nebo služby, dodávky a stavební práce, které souvisejí s odstraněním odpadů.

Projektové záměry musejí být předloženy nejpozději do 14. 5. 2015 do 12 hod.

Více stromů ve vašem městě
Obce nebo městské části mají možnost využít finanční příspěvek ve výši až 200 tis. Kč z Nadace ČEZ na výsadbu stromů. Toto grantové řízení podporuje výsadbu nové zeleně původních druhů dřevin, výsadbu stromů u veřejných budov, obnovu liniové zeleně a výsadbu zeleně podél návesních nádrží a řek. Pro podzimní výsadbu je příjem žádostí možný od 1. července do 31. července 2015. Dotace na výsadbu domácích druhů stromů je možné získat z Nadace partnerství. O grant na výsadbu v maximální výši 30 tis. Kč mohou žádat obce, školy, nestátní neziskové a příspěvkové organizace.

Nová zelená úsporám – stihněte si zateplit svůj dům
Dotace na zateplování rodinných domů, výměnu oken a dveří, výměnu starých neekologických kotlů za nové úsporné kotle na biomasu, plyn, tepelná čerpadla, výstavbu tzv. „pasivní domů“ nebo na instalaci solárních panelů je možné získat v rámci programu Nová zelená úsporám. Příjem žádostí bude otevřen od 15. 5. do 31. 10. 2015 nebo do vyčerpání finančních prostředků. Podporu max. 50 % mohou využít vlastníci rodinných domů.

Podpora včelařství
Program podpora včelařství vyhlašuje ministerstvo zemědělství . V rámci tohoto programu mohou včelaři získat podporu formou dotace k výsledku hospodaření. Podpora je poskytována do výše 180 Kč na jedno včelstvo. Účelem programu je zabezpečit opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.

Nezapomeňte ani na krajské výzvy
Kromě těchto celorepublikových výzev, existuje i řada krajských. Například v Karlovarském kraji je možné do 31. 7. 2015 získat dotaci na opatření na ochranu před povodněmi. O podporu mohou žádat obce, kraje a neziskové organizace. Obce na území Středočeského kraje mohou z dotací Středočeského Povodňového fondu realizovat např. rekonstrukci, opravu movitého majetku. Vlastní dotační titul zaměřený na životní prostředí vyhlásilo i město Česká Lípa.

Dotace na podporu aktivit a projektů, které zlepšují životní prostředí, mohou získat fyzické a právnické osoby ve městě Plzeň. Obce a svazky obcí v Jihomoravském kraji mohou využít dotační program v oblasti vodárenství, odkanalizování, čištění odpadních vod a staveb protipovodňové ochrany. Mezi podporované aktivity patří výsadba ovocných dřevin, podpora včelařů a environmentální výchova. Ve Zlínském kraji a Kraji Vysočina si můžete podat žádost z oblasti vodohospodářské infrastruktury. Podpora hospodaření v lesích je aktuálně vyhlášena v Jihomoravském, Pardubickém, Olomouckém, Plzeňském, Zlínském, Moravskoslezském kraji a Kraji Vysočina.

Dle předběžných informací by během poloviny června měly již být vyhlášeny výzvy z operačního programu Životní prostředí.

Chcete se dozvědět více o dotacích z oblasti životního prostředí? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Alžběta Klimešová, @: alzbeta.klimesova@cyrrusadvisory.cz, T: + 420 538 705 750.

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>