MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_154583069.jpg

Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací

shutterstock_155319407.jpg

Stipendia na studijní a pracovní pobyty v Německu 2015...

shutterstock_147888404.jpg

Říjen 8, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 4083 Veřejný sektor

Bezpečnost dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

Státní fond dopravní infrastruktury poskytuje příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015. Příjemcem podpory mohou být stát, kraje a obce. Příjem žádostí potrvá do 6. ledna 2015.

Finanční příspěvek lze poskytnout pro realizaci akcí v konkrétním prostředí, které jsou zaměřené na tři oblasti:

A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

 • Bezbariérové úpravy nástupišť podél autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů linkových spojů.
 • Výstavba, rekonstrukce a úpravy chodníků a přechodů pro chodce podél silnic I., II. a III. tříd, dále bezpečnostních prvků na vozovce (např. LED diody u vodorovného dopravního značení, nasvětlení přechodů atd.), ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce, s přihlédnutím na dopravní význam komunikace,  na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením.
 • Výstavba a rekonstrukce míst pro přecházení a lávek pro chodce, které jsou součástí bezbariérové trasy podél silnic I., II. a III. tříd.
 • Výstavba, rekonstrukce a úpravy chodníků, míst pro přecházení a přechodů pro chodce podél místních komunikací I., II. a III. třídy (§6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.
 • Nasvětlení přechodů, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek světelného signalizačního zařízení řídícího provoz samostatného přechodu pro chodce.

B. Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy

 • Úpravy vjezdu do obce, směrové vychýlení jízdního pruhu v obou směrech pomocí středního dělicího ostrůvku (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.
 • Zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích ve vazbě na přechod pro chodce.
 • Úpravy směřující ke zlepšení dopravní situace v místech dopravních nehod, umístění zvýrazňujícího dopravního značení, instalace dopravních zařízení, svodidel atd. (vždy s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením).
 • Úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, resp. k bezpečné integraci pěší a cyklistické dopravy v hlavním a přidruženém dopravním prostoru – dopravní značení, dopravní bezpečnostní zařízení, úpravy obrubníků a povrchů, jízdní pruhy pro cyklisty, cyklopiktogramy atd.
 • Další zařízení sloužící ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích – zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky.

C. Akce zaměřené na odstraňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy cestou výstavby a úpravy přechodů – Bezpečný přechod

 • Výstavba, rekonstrukce a úpravy přechodů pro chodce.
 • Nasvětlení přechodů, které jsou v rámci akce bezbariérově upravované,
 • Světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce.
 • Umístění a instalace svislého a vodorovného dopravního značení včetně bezpečnostních prvků na vozovce (např. LED diody u vodorovného dopravního značení, atd.), ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce, s přihlédnutím na dopravní význam komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením.

Podpora může dosahovat až 85% z celkových uznatelných nákladů akce.

Chcete se dozvědět více o Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou  schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016, nebo se zeptat na jiné možnosti dotací? Kontaktujte specialisty z CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Linda Choltová, @: linda.choltova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 380 425 302.

Zdroj

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>