MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_154220933.jpg

CEEPUS – středoevropský výměnný univerzitní program

shutterstock_147888404.jpg

Bezpečnost dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou ...

shutterstock_154583069.jpg

Říjen 6, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 4993 Veřejný sektor

Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Mezi oprávněné žadatele patří obce s počtem obyvatel do 1000. 

Program je rozdělen do následujících podprogramů:

Podprogram 129 252

  • Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích do 1000 obyvatel.
  • Výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody v obcích do 1000 obyvatel.

Podprogram 129 253 

  • Výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích do 1000 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50% obyvatel obce).
  • Výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojené s výstavbou ČOV podle předchozího bodu.
  • Dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 100 obyvatel v obcích do 1000 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV.

Nad rámec povinných příloh žádosti předloží všichni žadatelé pravomocná stavební povolení pro předloženou akci minimálně v rozsahu podle předložených formulářů dle vyhlášky č. 560/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že pro stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno.

Náklady na přípravu a zabezpečení akce, projektová dokumentace, rekonstrukce vodovodních řadů či stok, náklady na zainvestování pozemků, náklady na vodovodní a kanalizační přípojky, náklady na řady vedoucí k rekreační zástavbě a objektům nesloužícím k trvalému bydlení, rezervy, apod. jsou neuznatelnými náklady.

Žádosti lze předkládat od 15. října 2014 do 28. listopadu 2014 do 15:00 hodin.

Chcete se dozvědět více o I. Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické  zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“, nebo se zeptat na jiné možnosti dotací? Kontaktujte specialisty z CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Linda Chotlová, @: linda.choltova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 380 425 302.

Zdroj

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>