MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Ucebna

Dotace na rekonstrukci odborných učeben v „uhelných“ regionech

Hasičský_vůz

Dotace na výstavbu či rekonstrukci hasičských zbrojnic a nákup...

Byt

Březen 26, 2020 Komentáře (0) Zobrazení : 2058 Veřejný sektor

Dostupnější nájemní bydlení: program Výstavba pro obce aktualizován

V minulém roce došlo k vyhlášení titulu Výstavba pro obce, z něhož šlo podpořit pořízení nájemního bydlení pro občany v příjmové a bytové nouzi v podobě sociálních bytů a domů. Program však trpěl některými „dětskými nemocemi“ ve formě výrazného omezení dané nízkým příjmem cílových skupin a obecně celkem složitým propočtem některých důležitých ukazatelů žádosti. Tyto aspekty do velké míry odrazovaly obce od využití této dotace. Výsledkem bylo, že za cca pět měsíců od startu přijmu žádostí bylo evidováno pouze 11 žádostí o dotaci v celkové výši lehce přesahující 80 mil. Kč.  

Z tohoto důvodu došlo na začátku měsíce března tohoto roku k aktualizaci pravidel programu Výstavba. Mezi hlavní změny patří zjednodušení výpočtu nízkých příjmů domácnosti, která může sociální byt užívat. Nově jsou tedy podmínky nastaveny následovně.

Nízkým příjmem je započitatelný příjem podle zákona o životním a existenčním minimu všech členů společně hospodařící domácnosti, který nepřesáhne v případě:

 1. jednočlenné domácnosti 0,6násobek hrubé průměrné měsíční mzdy,
 2. dvoučlenné domácnosti 0,8násobek hrubé průměrné měsíční mzdy,
 3. tříčlenné domácnosti 0,9násobek hrubé průměrné měsíční mzdy,
 4. čtyřčlenné domácnosti 1násobek hrubé průměrné měsíční mzdy,
 5. více než čtyřčlenné domácnosti 1,2násobek hrubé průměrné měsíční mzdy.

Druhou hlavní změnou je možnost získání dotace i na koupi bytu k nájemnímu bydlení. Tato varianta se ale týká pouze obcí, které mají na svém území sociálně vyloučenou lokalitu.

Co naopak zůstává stejné, tak je zaměření programu. Je tedy možné získat dotaci na výstavbu nájemního domu či přestavbu objektu na nájemní dům formou rekonstrukce, přístavby či nástavby. Rovněž je možné uvažovat o koupi nemovitostí a jejich rekonstrukci k danému účelu. Jak již bylo zmíněno, tak je dotace poskytována i na nákup bytu. Zde ale platí, že je nutné koupit byt v obci s existencí sociálně vyloučené lokality.

Co naopak z dotace není možné podpořit, tak je rekonstrukce fungujících bytů. Byty tedy můžou vzniknout buď novou výstavbou, nebo přestavbou nebytových prostor na nájemní byty. Jedinou částečnou výjimkou je umožnění rekonstrukce prostor, které v minulosti sloužily k bydlení, ale již k tomuto účelu neslouží (tj. opuštěné či zdevastované bytové domy či byty).

Co se týče výše dotace, tak je možné získat až „100 %“ dotaci v případě, že náklady respektují níže uvedené limity.

Maximální výše dotace na výstavbu sociálních bytů přepočtená na 1m2 (Kč):

 1. novostavba, koupě 32 989 Kč na 1 m2 (Kč)
 2. stavební úpravy, nástavba, přístavba 29 307 Kč na 1 m2 (Kč)
 3. modernizace 16 495 Kč na 1 m2 (Kč)

Mezi další podmínky programu na výstavbu sociálních bytů je nutné zmínit následující:

 • Maximální nájemné 61,10 Kč na m2 (v dalších letech postupně upravováno dle inflace)
 • Doba udržitelnosti projektu: 20 let
 • Velikost bytu: mezi 23-120 m2

Výhodou programu je, že je možné kombinovat sociální byty, které jsou určeny pro skupinu příjmově slabších obyvatel s nevyhovujícím bydlením s tzv. dostupnými byty. Dostupný byt je bydlení pro širokou veřejnost, ve kterém platí standardní tržní nájemné. Dále se od sociálního bytu odlišuje v tom, že na něj není možné získat dotaci, ale pouze zvýhodněný úvěr. Výše úvěru se odvíjí od základní sazby EU pro Českou republiku, která je snížená o 0,5 % bodu. V současnosti – 25. 3. 2020 – je tedy výše úvěru na úrovni 1,75 % (základní sazba EU je 2,25-0,5 %). Úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru. Splatnost úvěru může být až 30 let od dokončení výstavby.

Podle různého mixu sociálních a dostupných bytů je poté možné rozdělit bytové domy do několika kategorií:

Sociální dům – bytový dům s výhradně sociálními byty, tvořený alespoň 4 a nejvýše 12 sociálními byty a u domu s nejméně 6 sociálními byty také místností pro osobu poskytující domovní služby nebo sociálního pracovníka a samostatnou místností se záchodem a umyvadlem.

Smíšený dům – bytový dům s výhradně sociálními a dostupnými byty, ve kterém je z celkového počtu bytů v domě alespoň 20 % sociálních bytů a nejméně 1 dostupný byt, přičemž je-li ve smíšeném domě

 • více než 12 bytů, pak sociálních bytů může být nejvýše tolik, kolik činí součet 12 bytů a 20 % ze zbývajícího počtu bytů ve smíšeném domě,
 • alespoň 12 sociálních bytů, pak musí být vybaven místností pro osobu poskytující domovní služby nebo pro sociálního pracovníka a samostatnou místností se záchodem a umyvadlem.

Sociální byt – byt ve vlastnictví obce nebo dobrovolného svazku obcí, který má alespoň základní vybavení, určený k pronájmu způsobilé domácnosti, která si nemůže zajistit vyhovující bydlení na trhu, pořízený s podporou podle tohoto nařízení vlády, jehož podlahová plocha dosahuje alespoň 23 m2 a nepřesahuje 120 m2.

Pokud tedy máte vhodný záměr nájemního bydlení, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám dotační možnosti prověříme.

Redakce Dotačních novin, T: 538 705 776, @ info@dotacni.info

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>