MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_155319407.jpg

Program Spolupráce škol a stipendia

shutterstock_155640215.jpg

Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu v...

shutterstock_149343356.jpg

Září 1, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3645 Veřejný sektor

Dotace na rekonstrukce silnic ve Středočeském kraji

Ve středočeském kraji je vypsaná výzva, ve které je možné získat dotace na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy. Dotace bude zaměřena na rekonstrukci a modernizaci vybraných silnic II. a III. třídy, jež vykazují vysokou intenzitu dopravy a zajišťují napojení významných sídelních celků na nadregionální komunikační síť nebo tangenciální propojení středočeských měst. Podpořeny budou rovněž aktivity, které povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích II. a III. třídy a snížení negativních dopadů provozu na životní prostředí.

Žadateli jsou Středočeský kraj a organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem. Žadatel je povinen:

 • Vybrat pro každý projekt minimálně jeden z výše uvedených povinně volitelných indikátorů a kvantifikovat jej s ohledem na parametry projektu.
 • Věnovat výběru indikátorů velkou pozornost! Kontrola zvolených indikátorů, jejich cílových hodnot a termínů cílových hodnot zadaných žadatelem v Žádosti o poskytnutí dotace, bude probíhat již v rámci procesu kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí projektu.

Hlavní způsobilé výdaje jsou:

 • Pořízení pozemků, vč. nákupu pozemku, výdajů na uzavření smlouvy, poplatků za návrh na vklad do KN, poplatků za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu a za odnětí pozemků plnění funkcí lesa, znaleckých posudků; celková pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt.
 • Pořízení staveb formou nákupu, vč. nákupu stávajících objektů, výdajů na uzavření smlouvy, poplatků za návrh na vklad do KN, znaleckých posudků.
 • Pořízení staveb formou výstavby, vč. výdajů na projektovou dokumentaci (maximálně do výše 5 % celkových způsobilých výdajů na pořízení stavby formou výstavby), průzkum staveniště, výdaje na autorský a stavební dozor a další odbornou práci při realizaci smlouvy, na přípravu staveniště a stavební práce a zápis do KN.
 • Pořízení samostatných movitých věcí.
 • Výdaje na publicitu dle podmínek ROP.

Vedlejší způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady a cestovní náhrady- hrubé mzdy či platy zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu, vč. zákonných odvodů.
 • Cestovní náhrady zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu.
 • Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství.
 • Výdaje spojené se zajištěním výběrového řízení dle pravidel ROP.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce Dotačních novin, Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452.

Podívejte se také na výzvu k tomuto článku Výzva č. 88 – Rekonstrukce a modernizace vybraných silnic II. a III. třídy, která poskytuje základní informace pro podání žádosti o dotaci.

Tags: , , , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>