MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_149343356.jpg

Dotace na rekonstrukce silnic ve Středočeském kraji

jak_funguje_xrgi

Snižujte náklady a šetřete životní prostředí pomocí dotace

shutterstock_155640215.jpg

Září 2, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3104 Veřejný sektor

Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji

V Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji mohou získat nestátní neziskové organizace dotace na posílení aktivních politik zaměstnanosti. Dotace je určena na podporu regionálních projektů, projekt se tak musí realizovat pouze na území jednoho kraje.

Cílem výzvy je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Hlavní cílové skupiny, na které je výzva zaměřena, jsou uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a  osoby se zvýšenou péči při zprostředkování práce. Jde o osoby, které ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo pro jiné závažné důvody potřebují a pro tyto charakteristiky jsou ohroženy nezaměstnaností nebo jsou již dlouhodobě nezaměstnané.

Mezi podporované aktivity výzvy jsou zařazeny motivační aktivity, poradenské činnosti a poradenské programy, bilanční a pracovní diagnostika, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, vytvoření a pilotní odzkoušení nástroje zaměřeného na slaďování poptávky a nabídky na trhu práce, včetně analýz trhu práce a absorpční kapacity v regionu, podpora nových přístupů, a to ve vazbě na potřeby uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům – podpora vytváření nových pracovních míst pro příslušníky cílové skupiny nebo umístění příslušníků cílové skupiny na volná pracovní místa, a to u žadatele, projektového partnera či jiného zaměstnavatele, zajištění odborné praxe pro příslušníky cílových skupin pro získání pracovních zkušeností, dovedností a návyků.

Celková alokovaná částka v této výzvě činí 30 mil. Kč a je rozdělena mezi všechny tři kraje, kdy na každý kraj připadá alokace 10 mil. Kč. Podporovány budou regionální grantové projekty. Za cílovou skupinu příslušného regionu se považují osoby, které mají bydliště, převažující místo výkonu práce na území daného kraje, nebo se zde dlouhodobě zdržují.

Každý z žadatelů může na základě této výzvy předložit maximálně tři žádosti, které budou odlišně zaměřené. Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce Dotačních novin, Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452..

Zdroj

Tags: , , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>