MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Výběrové řízení

Zajímavosti z webináře OPPIK ohledně zadávání zakázek „napřímo“

Knihovna

Podpora rekonstrukce veřejných budov pro obce a města nad...

Dotace_sportovní_hala

Prosinec 28, 2020 Komentáře (1) Zobrazení : 2577 Veřejný sektor

Dotace na rekonstrukci či výstavbu sportovní infrastruktury

Jak tomu bylo zvykem v minulých letech, tak i v roce 2021 bude finančně podporována výstavba či rekonstrukce sportovních zařízení v majetku obcí či sportovních organizací. Podmínky pro zisk dotace se ale oproti minulým letům změnily. Je to dáno především tím, že finanční podpora sportovišť přešla z gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) do kompetence relativně nedávno založené Národní sportovní agentury (NSA), která by se měla nyní sportu primárně věnovat. NSA od svého založení vyhlásila již několik neinvestičních výzev pro sportovní organizace, z pohledu obcí či spolků však přišlo to nejzajímavější teprve s koncem roku 2020, kdy byly vyhlášeny dvě dotační výzvy, a to pro projekty sportovní infrastruktury do deseti milionů korun a projekty sportovní infrastruktury nad deset milionů korun. Pojďme se tedy na tyto výzvy podívat blíže.

Výzva na sportovní infrastrukturu do 10 mil. Kč

V rámci první výzvy zaměřené na projekty sportovní infrastruktury do 10 mil. Kč je možné žádat o dotaci na rekonstrukci či výstavbu sportoviště, a dále i na vybudování bezbariérového přístupu do těchto sportovních zařízení. Doplňkově je podpora poskytována i na pořízení vybavení, ale vždy se musí žádat na tuto oblast zároveň s výstavbou či rekonstrukcí sportoviště. Není tedy možné získat dotaci na projekt zaměřený pouze na nákup vybavení. Dobrou zprávou je skutečnost, že na rozdíl od předchozího nastavení výzev MŠMT můžou žádat o dotaci i obce, dále pak jsou způsobilí žadatelé např. spolek s činností v oblasti sportu či škola nebo kraj.

Výzva je určena pro sportoviště typu hřišť či hal, které jsou primárně využívány organizovanými sportovními kluby. Z výzvy tedy není možné financovat objekty, které jsou využívány primárně k volnočasovému sportu veřejnosti, jako je dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště či veřejné volnočasové hřiště. Na oblast sportování veřejnosti naopak můžou obce získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj.

Výzva je průběžná, což znamená, že projekty jsou hodnoceny postupně a v případě splnění všech náležitostí získávají podporu a to až do vyčerpání prostředků výzvy. Příjem žádostí probíhá do 30. 6. 2022 do 17 hodin. Celkové finanční prostředky určené na tuto výzvu by měly být dle možností státního rozpočtu v průběhu let „přisypávány“. Dotaci je možné získat ve výši až 70 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální pak 7 mil. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů tedy zde může činit 10 mil. Kč.

Pro akce s vyššími způsobilými výdaji než 10 mil. Kč je určena druhá výzva, kterou se zabýváme níže v tomto článku. Z důležitých dokumentů k žádosti je potřeba zmínit pravomocné stavební povolení, případně souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou či jiný dokument, který opravňuje žadatele rekonstruovat či stavět.

Výzva na sportovní infrastrukturu nad 10 mil. Kč

Jedná se v podstatě o skoro identickou výzvu jako pro projekty sportovní infrastruktury do 10 mil. Kč, o kterých již byla řeč. Žádat tedy může např. obec, sportovní spolek či škola nebo kraj na rekonstrukci či na výstavbu sportoviště. Mezi další způsobilé výdaje patří rovněž nákup vybavení či zajištění bezbariérového přístupu. Projekty by měly být primárně zaměřeny na organizované sportovce, nikoliv sportování veřejnosti. Datum ukončení příjmu žádostí je rovněž shodné, tzn. 30. 6. 2022 v 17 hodin.

Výše dotace je rovněž stanovena na 70 % z celkových způsobilých výdajů. Hlavním rozdílem oproti výzvě na „menší“ projekty do 10 mil. Kč je skutečnost, že maximální dotace může být až 50 mil. Kč. Minimální dotace je poté stanovena na 7 mil. Kč, aby nedošlo k překryvu s žádostmi na sportovní infrastrukturu do 10 mil. Kč.

Máte projekt, a nejste si jisti, zdali máte šanci získat dotaci? Neváhejte se na nás obrátit s bezplatnou konzultací.

Redakce Dotačních novin, T: 777 481 926, @: info@dotacni.info

Tags: ,

Jedna komentář na článek Dotace na rekonstrukci či výstavbu sportovní infrastruktury

  1. Dobrý den, jsem pedagog ZŠ F. Hrubína v Havířově – Podlesí. Naším zřizovatelem je Magistrát města Havířova. Již delší dobu marně usilujeme o rekonstrukci školního hřiště. Nedostává se však financí. Všechny školy v našem poměrně mladém městě jsou přibližně stejného stáří a jsou v podobném stavu a všude by bylo třeba financí. Na některé se již dostalo, na nás bohužel stále ne. Naše stávající školní hřiště se snad školním hřištěm ani nedá nazývat. Je ve velmi zoufalém stavu. Naše ZŠ současně disponuje krytým bazénem. Ten využívají všichni žáci naší školy k výuce TV (1x týdně). Dále je zde umožněna výuka plavání dětem okolních škol, např. studentům sousedního gymnázia. Ve zbývajícím čase si jej pronajímají různé organizace např. senioři, tělesně a mentálně postižení, vodní záchranná služba, … Bazén je úžasný, potřeboval by však rovněž rozsáhlou rekonstrukci. Jsou Vaše výzvy vhodné pro náš případ? Děkuji. S pozdravem a přáním hezkého dne Mgr. Lenka Kajfoszová, pedagog.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>